Dyr

Rødrygget tornskade. Foto: Rapeepong Puttakumwong, Colourbox

Fuglene nyder godt af de opvinde, der dannes i bakkerne, når de opvarmes af solen. I træktiden forår og efterår ser man ofte rovfugle – og af og til også traner – der benytter sig af de termiske forhold. Fuglene skruer sig op over Vejrhøj, inden de flyver videre mod syd eller nord. På en god dag kan du måske se 100 musvåger på én gang. Et betagende syn.

Et spisekammer i lagunen

I træktiden er der mange vadefugle, der benytter lejligheden til at få et godt måltid mad i lagunen ved Sanddobberne, der er et sandt spisekammer med orme, muslinger og snegle. Strandskaden og rødben bliver hele sommeren, og de kan godt blive vrede og flyve truende mod dig, hvis du kommer for tæt på deres yngleplads.

Tornskaden spidder sit bytte

Den rødryggede tornskade er typisk for overdrevet og Bjergene. Den overvintrer i Sydafrika og er i Danmark fra maj til september. Tornskaden fanger sit bytte i luften. Hvis jagten er god, spidder den sit bytte – mest insekter – på de spidse torne på tjørn eller slåen til senere måltider.

Læs mere om den rødryggede tornskade i artsleksikonet

Sanglærken og nattergalen

Du vil også se mange agerhøns og sanglærker i Bjergene. Begge fugle er tilpasset det åbne landskab men er desværre stærkt på retur i Danmark. Heldigvis kan du ikke undgå at se og høre lærken på din tur i Bjergene. Den ”hænger” synligt i luften, mens den synger sine triller.

Du kan også høre nattergalen synge i Bjergene. De fleste tror, at nattergalen kun synger om natten, men du kan også høre den om dagen. Det bedste sted at høre den er i Bymosen og i Vægterkrattet. På en stille majaften kan du høre dens karakteristiske sang langt væk. Har du først hørt den én gang, tager du aldrig fejl af den.

Eldorado for sommerfugle

Op mod halvdelen af alle danske sommerfugle er knyttet til overdrevet, og du vil finde mange af dem i Bjergene. Admiral, nældens takvinge, dagpåfugleøje, almindelig blåfugl, guldhale og okkergul randøje er nogle af de arter, som du kan støde på.

Det er den store botaniske variation på overdrevet, der gør det til et attraktivt sted for sommerfugle. Her er dejlig varmt i solen, og her finder de både de blomster, som de søger nektar i, og de blomster, som de bruger som ynglepladser.

Læs mere om sommerfugle i artsleksikonet

Dyrelivet i skoven

Bevæger du dig længere mod nord og kommer op i Kårup Skov, vil du finde et bredt udsnit af skovens dyr. Der er både rådyr, ræve, grævlinger og skovmår. Du kan også møde skovsneppen, der fouragerer i skovbunden om efteråret, inden den flyver videre til England for at overvintre der.

Læs mere om dyr i artsleksikonet

Der er også masser af sangfugle som havesanger, gærdesmutte og solsort, og blandt sommerfuglene kan du fx se skovrandøje.

Læs mere om dyr og fugle i Bjergene og i Kårup Skov på fugleognatur.dk