Året rundt på Bjerreskov

Forår

Danmarks største døgnflue (Ephemera Danica) er almindelig i åen. Den kaldes i daglig tale for majfluen, da den klækker sidst i maj og indtil ultimo juni. I denne periode ses den i mindre sværme ”danse” op og ned henover vegetationen, små buske og træer langs vandløbet. Senere søger den til vandløbet for at lægge sine æg. Kort tid derefter dør den. 

Sommer

I sommerhalvåret græsser kreaturer på området nord for Høllet Bæk

Efterår

I skovkanterne er der plantet en del bærbuske, som er et yndet tilholdssted for mange småfugle på træk august til oktober. Der er også mange hyldebuske rundt i kanterne, som er interessante for både dyr og mennesker, når de bugner af sorte bær først på efteråret. 

Vinter

I snerige vintre kan man nogle gange se ”rutchebaner” på åens brinker, hvor odderen glider i vandløbet med høj fart.