Blegsøskrænten

Hos naturens trompetister


Af journalist Lars Madsen, Storyhouse

Skovfoged Ib Nord Nielsen: Blegsøskrænten i Hanstholm Vildtreservat i Thy byder på maleriske udsigter over et landskab, hvor traner, rådyr og rovfugle boltrer sig.

Blegsoeskraenten

Blegsøskrænten i Thy er såmænd kun 10-15 meter høj, men alligevel kan man godt miste pusten, når man står på den og lader blikket vandre.
Lige nedenfor ligger Blegsøen, hvis bund lyser hvidt af kridt, mens vandet er farvet brunt af naturlige jernudfældninger. I det fjerne løber en blå linje gennem horisonten – det er Vesterhavet. Før havet ligger klitterne, og mellem dem og søerne (Blegsøen flankeres af søerne Sokland og Tormål) er klitheden, hvor tranerne yngler om foråret.
I 1960’erne var dette det eneste sted, tranen ynglede i Danmark. Sådan er det ikke længere, men mange traner foretrækker stadig området her. Når efteråret endegyldigt har fortrængt sommeren, og tranerne gør klar til at sætte kurs mod Spanien eller Nordvestafrika, kan man være heldig at se 15-20 stykker på en gang.
En trane er en stor fugl, lidt større end en stork, og den pipper naturligvis ikke. Den trompeterer. Man kan høre den sælsomme lyd, når man står på Blegsøskrænten, og det er værd at notere sig, at lyden muligvis er det nærmeste, man kommer synet af en trane, hvis ikke man tager en kikkert med.

Udsigt med lyd

Fra parkeringspladsen er der fire-fem kilometers gang til Blegsøskrænten. Men der er kun 20 minuters gang til et udsigtstårn, hvorfra man med kikkert har fremragende muligheder for at nyde området. Et kort oppe i toppen forklarer, hvad man står og kigger ud over.
Trods afstanden høres tranernes trompeteren klart, fordi vestenvinden bærer lyden mod tårnet. Og mens Blegsøskrænten er forbudt område fra 1. april til 15. juli, hvor tranerne yngler, må de fra tårnet observeres i hele perioden.

Info-ikon

Fakta

For at beskytte fuglene, har man udstukket nogle særregler for vildreservatet:

  • Hunde må ikke medbringes, heller ikke i snor.
  • Blegsøskrænten er lukket i yngletiden, det vil sige fra 1. april til og med 15. juli.
  • Man må ikke bevæge sig ned på området neden for Blegsøskrænten.
  • Ekskursioner – for eksempel med en skoleklasse – er ikke tilladt.

Udsigtstårnet er ikke omfattet af disse regler.

Man kommer lettest til Blegsøskrænten og udsigtstårnet, hvis man stiller bilen på P-pladsen ved Sårup.

Læs mere om Blegsøskrænten i reservatfolderen for

Der er naturligvis også andet end traner at iagttage. Halvdelen af Danmarks bestand på cirka 100 eksemplarer af den lille vadefugl Tinksmeden holder til herude. Ræve, harer, råvildt og kronvildt passerer ofte forbi. I september kan man høre brølene fra de brunstige kronhjorte.
Rovfugle – der fløj tre musvåger rundt over Tormål, mens klitplantør Ib Nord Nielsen viste rundt – er der også rig lejlighed til at se. Havørne, fiskeørne og kongeørne svæver således ofte langs skrænterne. Specielt havørnen med sit vingefang på to en halv meter er et fantastisk syn, når den kommer ned fra Norge om vinteren.
Blegsøskrænten ligger midt i et af de syv områder, der lige nu er inde i billedet til at blive en af Danmarks nye nationalparker.