Blommeskobbel

Blommeskobbel har en areal på 42 ha og ligger ud til Lillebælt, ca. 4 km sydøst for Fynhav. Terrænet er let kuperet og skråner mod Lillebælt. Skoven er meget besøgt især p.g.a. de enestående mindesmærker fra dyssetiden. I den sydlige del af skoven løber den §3 beskyttede Thorshavnsbæk. Der er p-plads ved Dyssevej i den vestlige del af skoven.

I skoven forekommer en række gøgeurter samt dansk ingefær, der på trods af det kulinariske navn, er giftig!

To vældige langdysser på 53 og 34 meter ligger side om side i den nordlige del af skoven, og hver er forsynet med to gravkamre. I umiddelbar nærhed af langdysserne findes endvidere to runddysser, hvoraf den ene har et særdeles flot kammer. I sydlig retning, ca. 75 meter inde i skoven, ligger endnu en runddysse, og endelig findes der 300 meter mod vest, lige uden for skoven en anselig langdysse med rester af to stenkamre. Vejene følger terrænet i skoven og kan formentlig føres mange hundrede år tilbage.

Alstien (Fynshav-Mommark), går gennem skoven. Ved Rytterkulen ca. midt for skoven er der en primitiv overnatningsplads med borde/bænke og grill. Pladsen er kystnær og velegnet til det sejlende folk. Der er fri teltning i skoven, dvs. man må overnatte overalt, bortset fra indhegninger, på fortidsminder og på stranden. Læs om reglerne her.

Kystnær overnatning

Alsstien