Blykobbe

Blykobbe Plantage, eller Nordskoven som den hedder i folkemunde, er først og fremmest Rønnes byskov. Det er her byens borgere løber eller går på en af de fem skiltede ruter- eller efter egen lyst på de mange stier, der gennemstikker skoven. Det er også her, rønneboerne lufter deres hunde uden snor, for Bornholms eneste hundeskov ligger i plantagens sydlige ende. Og så er det her, mange bader på Antoinettestranden, den 2,5 kilometer lange sandstrand, der udgør plantagens vestlige grænse. Mod nord løber Blykobbe Plantage sammen med Hasle Klinkerskov, der fortsætter i Hasle Lystskov. De tre plantager danner tilsammen en grøn korridor mellem Rønne og Hasle. Skoven er plantet på et tidligere sandflugtsområde. Tilplantningen startede i 1819.