Planter

Bølling Sø er et forsøg på at skabe et oprindeligt biologisk miljø på den jyske højderyg – hvis man kan tale om noget oprindeligt over et landskab, der har forandret sig voldsomt gennem tiderne. Søen er placeret på vandskellet på den jyske højderyg i en højde på cirka 68 meter over havet. Det gør den til en af Danmarks højest beliggende søer. Samtidig hører den til de 20 største søer i Danmark.

Der er ingen tilløb til søen, som får sit vand fra nedbøren og de omkringliggende bakker. Bølling Sø ligger midt i et efter danske forhold særdeles stort sammenhængende naturområde med Hald Sø og Kompedal Plantage mod nord, Silkeborgsøerne og skovene mod øst og hedelandskabet og plantagerne mod syd. Der er derfor gode muligheder for spredning til Bølling Søområdet fra de nærliggende naturområder. Og der findes allerede en lang række sjældne plante- og dyrearter i dette store naturområde.

Da søen blev genetableret, troede man, at der ville blive rørskov. Men rørskoven har ikke bredt sig med den forventede hastighed. Rørskoven i den sydlige del er blevet mindre, og i stedet for er der blevet ret store områder med dunhammer.

Øst for Klosterlund – nord og nordøst for søen – ligger de tørre overdrevslignende bakker, hvor jorden er tør og fattig på næring. Mod øst er et gammeldags engareal, der vrimler med græsser og ukrudtsplanter. Det er det bedste naturområde for dagsommerfugle.

Ud i søen øst for Klosterlund stikker også den sidste rest af den gamle højmose, som den så ud i sin tid. Et vådt og ufremkommeligt landskab med tuer og huller med vand. Klokkelyng i det våde – og hedelyng i det tørre.

Stenholt Skov rummer blandt andet almindelig lungelav, der er forholdsvis sjælden i Danmark. Det er en såkaldt indikatorart for gamle urskovslignende skove, og den gror på gamle stammer af løvtræ.

Læs mere om planterne i artsleksikonet