Praktisk - Bølling Sø

Bølling sø kortudsnit

Digital guide

Museum Midtjylland har lavet en app til smartphone, Digitale Tråde, der guider gennem landskabet rundt om Bølling Sø.

Læs mere på digitaletraade.dk

Du kan også hente appen af samme navn til din telefon i App Store eller Google Play.

Madpakkehuse

Det er muligt at gå i ly ved Klosterlund Museum og Naturcenter, ved rastepladsen på Dværgbakken vest for søen, samt i tidligere jagthytter øst for søen.

Hundeskov

Der er en hundeskov vest for Klosterlundvej ved Skallerund Sø. Alle andre steder skal hunde føres i snor.

Handicap

Der e stabil grussti egnet til kørestol fra P-pladsen frem til grillpladsen på Dværgbakken.
Det er ikke muligt at komme hele vejen rundt om Bølling Sø med en kørestol. På trods af gangbroer, er det flere steder svært at passere på grund af ujævnt terræn – særligt når det er vådt. 
Der er dog en særlig handicapvenlig, asfalteret sti langs Kragelundvej på vestsiden af søen mellem rastepladsen på Dværgbakken og Klosterlund. 
Det er også muligt at køre med kørestol eller gå med rollator eller krykker på grusstien syd for søen neden for Dværgbakken – fra cykel- og gangstien og frem til skydepladsen.
Stien fra P-pladsen nord for søen er også god en kilometers vej i både østlig og vestlig retning.

Regler for færdsel på Bølling Sø

Bølling Sø og dele af Stenholt Skov er fredet. Der er særlige restriktioner for færdsel på søen – og i særdeleshed i den østlige ende, hvor der ikke må sejles eller bades i søen.
Der er offentlig adgang på stierne i de private områder langs Skygge Å vest for Kragelundvej.

Læs reglerne for færdsel

Klosterlund Museum og Naturcenter

Kragelundvej 6a
7442 Engesvang
Tlf. 9626 1930

Åbningstider 
1. juni-31. aug.:
Mandag-torsdag kl. 10.00-16.00
Lørdag-søndag kl. 13.00-17.00
1. sept.-31.maj:
Tirsdag-torsdag kl. 13.00-16.00
Søndag kl. 13.00-17.00
Åbent alle søn- og helligdage undtagen perioden fra 24/12 – 1.1. (begge dage inkl.)
Entréen er gratis. Omvisninger tilbydes mod betaling.

Se mere på museummidtjylland.dk