Bommerlund Plantage

Bommerlund_start

Bommerlund Plantage er en stor sammenhængende nåletræsplantage på ca. 670 ha. Plantagen er beliggende syd for Gejlå og ca. 3 km nordvest for Kruså. Hærvejen og amtsvejen Hellevad-Bov går begge igennem plantagen. Bommerlund Plantage ligger i en ovegangszone mellem morænelandskab og hedeslettelandskab, og er domineret af rødgran samt flere moseområder. Plantagen er plantet af den Preusiske stat fra 1881 til omkring 1901. Jorderne stammer dels fra den gamle hærvejskro (Bommerlundkro) og fra hedearealer tilhørende bønderne i Vejbæk og Stoltelund.

Kæruld - parti fra Paradisturen

Ophold i naturen

Friluftslivet er knyttet til Hærvejen, hvor der er information og opholdsmuligheder, primitiv lejrplads samt i forbindelse hermed en afmærket mindre vandretur (Paradisturen).

Flora og fauna

Der er både kron- og dåvildt i plantagen. Floraen er typisk for et hedelandskab domineret af hede- og klokkelyng.


Gejlå Bro                                                                  Bommerlundstenen

Kulturhistorie

I den nordlige del af Bommerlund Plantage finder man Gejlå Bro, der med sine 2 buer er en af Hærvejens mest markante broer. Broen er bygget af en bygherre ved navn T. Friis i 1818. Syd for broen finder man en mindesten "Snapsestenen", hvor den navnkundige Bommerlund Kro lå indtil 1864.

Dokumenter og andet: