Aktiviteter i Brokholm Sø og Havbjerg Skov

”BYGGEROD” I HAVBJERG SKOV

Naturstyrelsen er i gang med en større omlægning med bl.a. nyt vejanlæg i skoven. Anlægsarbejdet er dog underlagt meget svære forhold, hvor der kun kan arbejdes under helt særlige vejrforhold med enten hård frost eller helt tørre sommerforhold. Derfor er der desværre lange perioder med stilstand i arbejdet. 

Man er fortsat velkommen i skoven, men man skal være forberedt på at de gamle stier på delstrækninger er nedlagt, kan værre spærret, at afmærkningen er ufuldstændig og stierne ikke bliver slået. Først når vejanlægget er helt på plads påbegyndes arbejdet med de nye vandre- og ridestier og der kommer en ny folder og skilte m.m.

Når stierne er på plads vil det fremgå af guiden for området der kan ses her

Naturskole med madpakkehus, bålplads og grill

Naturskolens faciliteter er primært til skoleklasser, men mange af dem er også åbne for offentligheden. Ved P-pladsen nord for naturcentret kan man frit bruge det åbne madpakkehus, bålpladsen og grillen.

Der er adgang til toilet i naturcentrets bygninger.

Der kan bookes guidede ture med naturvejleder ved henvendelse til naturskolen.

Læs mere om naturecenter Brokholm på hjemmesiden

Fuglekigning

Der er rig mulighed for at kigge på fugle på alle årstider ved Brokholm Sø. Den genskabte sø er lavvandet og dermed et sandt paradis for en mangfoldighed af fugle. Særligt når der er fugletræk forår og efterår, er der meget at kigge på.

fuglekigning

Observatoriet

Naturcentret på Brokholm handler ikke bare om natur til lands, til vands og i luften – men også i himmelrummet. I samarbejde med lokale astronomi-entusiaster er der etableret et observatorium på naturcentret. På grund af den store afstand til byer og andre lyskilder er Brokholm meget velegnet til at studere stjernehimlen.

Amatørastronomisk Forening Brokholm holder åbent hus den første onsdag i måneden i vinterhalvåret.

Læs mere om observatoriet og Amatørastronomisk forening Brokholm

Aktivitetsbane

Fra P-pladsen på Gåsemosevej er en sjov og udfordrende aktivitetsbane. Den går et par hundrede meter ind i skoven – og tilbage igen.

Overnatning i Havbjerg Skov

Der er en shelterborg ved P-pladsen på Gåsemosevej. Shelteren kan bruges efter først til mølle princippet og skal ikke bookes. 

Der er fri teltning overalt i Havbjerg Skov. Man skal blot huske reglen: 3-2-1. Det vil sige højst tre personer i maksimalt to telte og kun en enkelt nat. I skoven må du med forsigtighed bruge stormkøkken – brandfaren i skoven er stor. Der må ikke ryges eller tændes bål uden for bålpladserne.

Læs mere om fri teltning på hjemmesiden

Bålplads og bålhytte i Havbjerg Skov

Ved P-pladsen på Gåsemosevej på syd-vestsiden af Havbjerg Skov er der grillplads og bålhytte med bænke til fri afbenyttelse. Der er skovtoilet bag ved shelterborgen.

Vandreruter i Havbjerg Skov

Fra naturcentret er en lille rute ned til udsigtspunktet syd for søen – langs med søen og tilbage. Strækningen fra naturcentret ned til søen er handicapvenlig.

Der er tre forskellige vandreruter i Havbjerg Skov – de udgår fra hver sin P-plads. Den blå rute på knap halvanden kilometer udgår fra den vestlige P-plads på Gåsemosevej. Fra P-pladsen på Havbakkevej midt i skoven og Fjordvej nord for skoven udgår den gule rute, der har varierende forløb på fire-fem kilometer.

Rideruter

Med udgangspunkt i P-pladsen på Gåsemosevej er der en separat ridesti rundt i skoven. Den er markeret hele vejen med røde skilte.

Permanent O-løbsbane

Skive Amatør Orienteringsklub, AMOK, har udlagt permanente baner til orienteringsløb i Havbjerg Skov, der er til fri afbenyttelse. Der er fire ruter: En på 3,4 km, en på 2,3 km og to forskellige på 2,6 km. Ruterne begynder alle fra P-pladsen på Gåsemosevej.

Kortet med klippefelter til posterne kan frit hentes og printes på AMOK’s hjemmeside

Læs mere om AMOK og find kort på skiveam.dk

Geocaching

Der er nogle få geocaches inde midt i Havbjerg Skov, men der kan være kommet flere til.

Læs mere og tjek geocaches på geocaching.dk

Samling af svampe og mos

Det er tilladt at samle svampe og mos til eget brug overalt i skoven.

kikkert

Sejlads, fiskeri og badning er forbudt

Brokholm Sø er hverken en bade- eller fiskesø. Af hensyn til fuglelivet er det ikke tilladt at sætte både i vandet, bade eller fiske i søen.