Aktiviteter på Bulbjerg

Vest udsigt fra knuden. Foto: Peter Helles Eriksen

Vandrerute

Der er i alt otte afmærkede vandreruter på Bulbjerg og i klitplantagerne. Desuden kan du her ved Jyllands Skulder finde ind på den internationale vandrerute, Nordsøstien, der går rundt om Nordsøen. Også Vestkyststien fra Agger går gennem her.

Afmærkede ruter i Lild Klitplantage

• Blå rute (3 km) går fra p-pladsen på Gl. Aalborgvej gennem skov, eng, kær og hede. På ruten er en bålplads til fri afbenyttelse. 
• Hvid rute (3,5 km) udgår fra p-pladsen vest for Strandvejen ved Mortens Bakker. En del af turen er kuperet og byder på nogle flotte udsigter i den ellers flade plantage. 
• Gul rute (3 km) udgår fra p-pladsen på Strandvejen ved Rotbølgård. Ruten går i helt jævnt terræn.

Ruter i Vester Thorup Klitplantage

• Grøn rute (4 km) begynder ved p-pladsen ved Mårstien på Thorup Strandvej. Ruten fører bl.a. igennem den store vandreklit Thorup Sande. 
• Rød rute (3 km) går fra skovlegepladsen lige syd for Thorupstrand og har på en del af strækningen fælles forløb med grøn rute. 
• Blå rute (3 km) har sit udspring fra en p-plads på Bulbjergvej, vest for Skelvejen. Dele af ruten er meget kuperet. 
• Gul rute (4 km) kan du finde ved p-pladsen på Bulbjergvej ved Valbjergvej. Ruten løber overvejende i jævnt terræn. 
• Hvid rute (3 km) udgår fra p-pladsen på Bulbjergvej, 1 km sydøst for Bulbjerg. Ruten går i let kuperet terræn med flere flotte udsigter. Turen kan udvides med 3 km ved at forsætte mod vest neden for Troldsting.

Vestkyststien

Vestkyststien består dels af en cykelrute (national cykelrute nr.1), dels af en vandresti, som i Thy i store træk følger den gamle redningsvej.

Se ruterne på kort i vandretursfolderen for Vestkystien Agger-Bulbjerg

Nordsøstien

Nordsøstien er en international vandrerute, som gennem otte lande fører hele vejen rundt om Nordsøen. 
Vest for Bulbjerg er ruten identisk med Vestkyststiens vandrerute. Nordsøstien har to forskellige forløb gennem plantagen.

Se ruten på kort i miniguiden

Lystfiskeri

Havørred, rødspætte, laks, tunge og torsk. Det er fisk, som alle kan fanges i Jammerbugten ved foden af Bulbjerg.

Læs om danske fisk i Artsleksikonet

Det kan være fristende at søge læ og lune i hulningen under knudens nederste udhæng, men det er en farlig fristelse, som man bør undgå. For havet slider fortsat på Bulbjerg, og derfor er hele siden ud mod havet formet som en stejl klint, hvorfra der hvert år sker mindre skred. Med års mellemrum knækker stykker af flint og kridt af og styrter ned.

Det kræver fisketegn at fiske i Danmark for alle mellem 18 og 65 år.

Læs mere om fisketegn

Find rav

Vil du gerne finde rav, skal du gå til kysten en dag med blæsevejr efter en kraftig storm. Da vil ravklumperne ligge i de bræmmer af tang, som havet har skyllet op på stranden.

Læs mere om at finde rav

Ridestier

Kommer du til Bulbjerg-området til hest, har du 30 km afmærkede ridestier i klitplantagerne at boltre dig på.

Se ruterne på kort i folderen Ridning i Thy

Af hensyn til vegetationen og fuglene må du ikke ride længere ud end til p-pladsen på toppen af Bulbjerg og dermed heller ikke ned ad trapperne fra toppen til stranden.

Skovlegeplads

Skovlegepladsen ligger i den østlige del af Vester Thorup Plantage.

Pladsen ligger ud til Thorup Strandvej, ved busstoppestedet umiddelbart overfor Havvejens udkørsel.

Følg skiltningen.

På pladsen er der rutchebane, gynger, klatretræer, balancebane, sandkasse, borde og bænke og en lille hule. 

En blokhytte tjener som madpakkehus og giver ly i dårligt vejr.

Skov ved Bulbjerg. Foto: Peter Helles Eriksen

Cykelruter

Den nationale cykelrute nr.1, Vestkyststien, løber gennem både Lild og Vester Thorup Klitplantage. Cykelruten har to forskellige forløb igennem Vester Thorup Plantage.

Desuden er der andre gode skovveje i området, som er velegnede til cykelture.

Se hele ruten på kort i vandretursfolderen for Vestkystien Agger-Bulbjerg

Du må ikke cykle ud på selve Bulbjerg Knude og heller ikke op og ned af trapperne til stranden, da det kan ødelægge vegetationen og forstyrre fulgene.

Tag hunden med

Hunde er meget velkomne i snor i hele området. Hvis du i stedet vil kunne slippe din hund løs, kan det også lade sig gøre. 
Der er en hundeskov i Lild Klitplantage, hvor du kan trave ind fra Lild Strand. 
Man kan også køre til den i bil og parkere. 
Der er en vandpost ved p-pladsen, hvor din hund kan køle ned, hvis den har tumlet meget på en varm dag.

Se på kort på udinaturen.dk

Lagi knuden. Foto: Peter Helles Eriksen

Overnatningspladser

Der er flere muligheder for at overnatte her.

Hvis du foretrækker at være i pagt med naturen natten igennem, kan du flytte ind i et af de to shelters, der findes i området.

De ligger begge i Vester Thorup Klitplantag – det ene ved Nørklitsøerne, det andet ved Gl. Aalborgvej.

Begge steder er der vand og skovlokum.

Hvis du hellere vil sove indendørs og helt i læ for vind og vejr, kan du gå til bunkeren ved Troldsting. Den er indrettet til formålet med opholdsrum og brændeovn.

Her er både vand og skovlokum, og det er tilladt at tænde bål udenfor. Bunkeren ligger på hjørnet af Bulbjergvej og Tinghøjvej.

Alle kan overnatte gratis de tre steder. Men kommer I en større gruppe, skal I først ansøge på Naturstyrelsens hjemmeside.

Book en lejrplads

Pluk og spis

Der er gode muligheder for at finde spisesvampe ved Bulbjerg – bl.a. almindelig kantarel og Karl Johan.

Pluk varsomt og kun til eget forbrug, så du ikke ødelægger svampenes levesteder.

Læs mere om svampejagt