Dyr

I skovene ved Buresø er der masser af skovbryn – både udadtil og inde i skovene. Det giver de bedste betingelser for rådyr, som ofte kaldes skovbrynets dyr. Og der er da også masser af dem i alle de fire skove omkring Buresø.

Hettings Mose i Krogenlund er et godt sted at se dem. Her opholder de sig typisk om dagen. Her har de tæt skov bag sig, som de kan søge ly i. Der er størst chance for at se dem ved daggry. Men i skovene ved Buresø er der så mange rådyr, at man næsten kan tale om rådyrsgaranti. Skovens øvrige dyr er også rigt repræsenteret.

Fugle ved Buresø

Der er mange fugle ved søen. Om sommeren kan du blandt andet se blishøne, taffeland, troldand og toppet lappedykker på vandet, og i rørskovene er der rørsanger, rørspurv og nattergal. Du kan også opleve rørhøgen komme glidende over rørene på jagt efter mosegrise og fugle.

Nye chancer for fuglene

De mange nye lysninger og vådområder i skovene giver nye muligheder for dyrelivet. I Uggeløse Skov har man fx åbnet et stort vådt engområde, der bliver græsset af køer. Her kan rødben og vandrikse få en chance for at klare sig, og Naturstyrelsen håber også, at mudderkliren vil yngle i området.

Når duehøgen jager

Rovfugle er der mange af. På en tur i skoven er der næsten garanti for at se musvåger på udbredte vinger svæve over træerne. Nogle gange kan man være heldig at møde jagende spurvehøge eller den meget store duehøg, som lynhurtigt jager gennem skoven for at overraske fugle. Når den har succes med fangsten, ligger resterne af byttet tilbage i skovbunden som en sørgelig bunke fjer – alt andet er væk.

Læs mere om duehøgen på dofbasen.dk

Ofte vil du kunne høre ravnens dybe ”rårk” i skovene. De store sorte fugle, der er fredede, trives og breder sig i de danske skove. Også i skovene omkring Buresø.

Læs mere om ravnen i artsleksikonet

Salamandre, frøer og tudser

Vådområderne betyder, at der er masser af padder. Skrubtudser, frøer – både den grønne og den butsnudede – samt stor og lille vandsalamander. Sidstnævnte finder man først og fremmest i Salamandersøen i Uggeløse Skov.

Læs mere om stor vandsalamander i artsleksikonet

Der er også masser af insekter i skovene ved Buresø. De fleste finder du på alle de åbne solbeskinnede sletter eller lysninger. Af sommerfugle vil du typisk kunne se skovrandøje, det hvide C og lille ildfugl, men sjældenheder som skov- og engperlemorsommerfugl og mørk pletvinge er også observeret i skoven.

Se fx fugleognatur.dk