Året rundt i Danstrup Hegn

Forår

Der er ugleunger i uglekasserne, som er sat op i Danstrup Hegn. Antallet af æg og unger svinger meget fra år til år. Efter et oldenår med mange mus, som natuglen primært lever af, får uglerne mange unger. Sortspætten trommer på stammerne og flyver skrigende over skoven. Blomsterne i skovbunden skal nydes om foråret, før skoven lukker solen ude med mørke blade. Fuglesangen er også på sit højeste nu. Rådyret fejer de små træer i skoven for at afmærke sit territorium og gnide basten – den indtørrede  hud – af geviret.

Sommer

Skoven er stille. Fuglene synger ikke så meget mere, men har travlt med at fodre ungerne. Rålammene følger deres mor rundt i skoven efter friske spirer. De små frøer og tudser kravler i forvandlet tilstand op fra skovens søer og vandhuller. Rådyrene har brunsttid og parrer sig sidst på sommeren.

Efterår

Svampene hører efteråret til. Det er nu, de skyder deres frugtlegemer op, så de bliver synlige. Resten af året lever de skjult i jorden. Frugter, nødder og frø har højsæson, og flere dyrearter benytter chancen til at samle vinterforråd. Det gør f.eks. mus, egern og spætmejse. Dådyrene er i brunst, og hjortene grynter i aften- og morgentimerne fra sidst i oktober.

Vinter

Vinteren er dvaletid for mange planter og dyr. De fleste insekter, flagermus, pindsvin, krybdyr og padder sover det meste af vinteren. Det samme gør de fleste planter. Løvtræerne tager sig en slapper, efter at de har smidt bladene. De flerårige planter ligger i jorden som rodstængler, løg eller rødder og venter på varmere tider. Og de enårige planter ligger som frø i jorden vinteren igennem. Flere fugle er taget på langfart, men der er stadig en del tilbage. F.eks. kan mejserne og fuglekongerne ses og høres vinteren igennem.