Det Store Vandskel

Afgrænset af Tørring, Give og Nørre Snede findes et stykke af den jyske højderyg, der byder på afvekslende  naturoplevelser, og hvor man fornemmer historiens vingesus. Her har Gudenåen og Skjernåen deres udspring få hundrede meter fra hinanden.

Tæt ved udspringene har Hærvejen haft sit forløb gennem flere tusinde år, og her findes flere gravhøje og andre oldtidsspor. Tæt ved Kilderne ligger Tinnet Krat, der er landets største egekrat, samt den smukke Rørbæk Sø.

Ved Gudenåens og Skjernåens Kilder er der afmærket 6 vandretursruter, primært på statsejede arealer, sekundært på fredede private arealer. De går alle i kuperet terræn ad til tider smalle spor og kan kun vanskeligt gennemføres.

Sejlads er ikke tilladt på områdets vandløb. Kanosejlads på Skjern Å starter fra Vester Mølle ved vestenden af Rørbæk Sø, mens kanosejladsen på Gudenå starter i Tørring.

Læs mere