Drejskoven

Drejskoven er en smal skov der ligger lige ud til Østersøen. Skoven ligger på inddæmmet havbund, og giver læ for det inddæmmede område Gråsten Nor. Skoven indeholder mange træarter, men fremtræder mest som en fyrreskov. Her er østrigsk fyr, skov-fyr, bjerg-fyr og klit-fyr, men også løvtræer som eg, poppel, birk, lind og ahorn.

Ved landevejen findes to rastepladser, og der er et offentligt toilet ved den vestligste.

Der er cykelsti parallelt med landevejen i kanten af Drejskoven.

Drejskoven er udgangspunkt for en vandretur rundt i Gråsten Nor.

Læs mere:

Sporet ved Gråsten Nor på Ærø


Det skraverede område med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

Kort over Drejskoven

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.