Året rundt på Dybbøl Banke

Forår

Årets første harekillinger er allerede godt en måned gamle. De er begyndt at spise græs på skanser og marker. Også rævehvalpene er blevet store nok til at vove sig ud af graven. Ved vandhuller kan du høre løvfrøernes kvækken.

Ved Gendarmstien kan du støde på de særprægede skud af elfenbenspadderokken. De ligner asparges med brune ringe.

Der flages på Dybbøl i anledning af den sønderjyske flagdag den 10. april. Det sker til minde om afstemningen i 1920, hvor Sønderjylland blev stemt hjem til Danmark. Dybbøldagen 18. april markeres med mindehøjtidelighed og forskellige aktiviteter.

Køerne sættes på græs på Dybbøl Banke omkring 1. maj.

Sommer

Den blodrøde kornvalmue blomstrer.

Sanglærker flokkes på Dybbøl Banke, hvor de slår deres triller eller jagter insekter.

Efterår

Flokke af pibeand, krikand og troldand samles i Viemosen. Især hvis vejret er dårligt. Også grågæssene holder til her.

Skallesluger. Foto: Colourbox

Vinter

Stor skallesluger kommer fra det nordlige Skandinavien for at overvintre ved Als Sund. I vintermånederne kan man bl.a. opleve den ved Christian X’s Bro. Den store andefugl lever af fisk, og flere fugle sammen kan finde på at danne kæde for indkredse fiskene.

Når sneen dækker landskabet, er de store bakker på Dybbøl Banke et glimrende sted at kælke eller stå på ski.

Haren føder sit første kuld sidst i februar.