Egebjerg Bakker

Foto Erik Vinther

De vilde planter breder sig ved Bakkelundgård. Foto: Naturstyrelsen

Egebjerg Bakker er dannet som en randmoræne af nordøstisen under den sidste istid. Der er flere af bakkerne, som er over 100 m høje.  Naturstyrelsen ejer Rødme Svinehaver, som er Fyns bedst bevarede græsland (overdrev). Rødme Svinehaver har sandsynligvis aldrig har været under plov, men er blevet græsset af igennem flere hundrede år. Vegetationen er særdeles artsrig med mange sjældne plantearter. Rødme Svinehaver er fredede. Mod øst er de tidligere marker ved Bakkelundgård omlagt til vedvarende græsarealer. Det giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig ud fra Rødme Svinehaver, så græslandet kan brede sig. Den sjældne orkide bakke-gøgelilje har allerede indfundet sig ved Bakkelundgård.

Sydvest for Rødme Svinehaver er der lavet aftale med en privat lodsejer om, at græslandet også får lov at udvikle sig på arealerne her.

Alle områderne med græsland afgræsses med husdyr. På den måde begrænses opvækst af træer og buske, mens græsser og urter favoriseres.

Rødme Svinehaver og naboarealerne er udpeget som Natura 2000-område på grund af den rige natur.

Fra de højeste partier er der udsigt mod syd over Det Sydfynske Øhav, og mod nord over den store lavning, der under sidste istid var dækket af Stenstrup Issø. I Stenstrup Issø blev der ophobet blandt andet ler, der senere gav grundlag for lergravning og teglfabrikation i området.

Det skraverede område omgivet af rød linje ejes af Naturstyrelsen.

 undefined

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.