Aktiviteter i Elmelund Skov

I Elmelund Skov kan du opleve naturen på mange måder. Du kan gå, løbe, cykle eller lufte hunden på de 15 km stier. Eller bare nyde naturen og den friske luft.

15 km stier bugter sig gennem Elmelund Skov

Elmelund Skov har et omfattende stinet på i alt 15 km grusstier, som bugter sig gennem landskabet. På turen i det kuperede terræn kan du opleve, hvor hurtigt en ny skove vokser op og former landskabet med forskellige løvskove og lysåbne arealer. De lysåbne arealer afgræsses af kreaturer og får. Der er i forbindelse med skovrejsningen etableret en række vandhuller, som bidrager til liv i landskabet. På stierne kan du både gå, løbe, cykle og trille en tur med barnevognen.

Markerede vandreruter

Der udgår 3 markerede vandreruter fra parkeringspladsen på Elmelundsvej. En gul på 1,3km, en grøn på 2,4 og en blå på 3 km.

Ved parkeringspladsen ved Bolbro begynder en hjertesti. Vandreruterne kan alle ses på https://udinaturen.dk/

Ridestier og spring i skoven

Du må ride på de grusbelagte veje og stier i skoven – dog ikke i galop. Men brug gerne de etablerede ridestier. I våde perioder er de grusbelagte veje og stier meget sårbare for skader. Så skån de grusbelagte stier i disse perioder, så de fortsat også er gode at brug for gående og cyklister. Rid roligt, når du møder andre i skoven.

Elmelundskovens Hestelaug har etableret og vedligeholder en 14 km lang ridesti i skoven. Ridestien er en kombination af grussti og græsspor. Ridestien er markeret med piktorgrampæl med en Hestelaugets logo.  Odense Rideklub har desuden etableret et springspor med faste spring.

På Elmelundskovens Hestelaugs hjemmeside kan du læse mere om stierne og hente kort med ridestierne og springenes placering.

https://elmelundskovenshestelaug.dk/

Der er 3 store parkeringspladser i skoven med plads til hestetrailer. Desuden er der vandposte.

Find Vej – orienteringsløb i skoven

Odense Orienteringsklub har opsat fast poster til orienteringsløb i skoven. De faste poster kan kombineres til mange forskellige orienteringsløb med forskellig sværhedsgrader. Posterne kan både bruges som aktivitet til et skoleløb, teambuilding med kollegaerne og orienteringsløb for orientringsklubber.

Du kan læse mere om Find Vej posterne her og finde forslag til løb.

https://www.findveji.dk/projects/6274

Spis i Elmelund Skov

I skoven nærmest Bolbro er der et bålsted tæt på parkeringspladsen. Tæt på parkeringspladsen på Elmelundsvej er der et madpakkehus og 2 grill pladser.

Der er bl.a. plantet hassel og hyld i skoven og flere steder vokser brombær naturligt. Så efterhånden som skoven vokser til er der mulighed for at finde spiselige bær og nødder.

Partnerskaber baner vejen for aktiviteter

Naturstyrelsen og Odense Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række interesseorganisationer om etablering af aktiviteter i skoven, som du kan læse om nedenfor.

Smag på vandet under Elmelund Skov

Elmelund Skov er plantet bl.a. for at beskytte grundvandet i jorden under skoven. Fra parkeringspladsen ved Bolbro slynger en vej sig mod vest til tre vandboringer. Vejen er anlagt oven på vandledningen, som fører vandet ind til byen, og har derfor fået navnet Vandvejen. På de to parkeringspladser på Elmelundsvej og parkeringspladsen på Bavnedamsvej er der opsat vandposter. Her kan du smage på skovens vand.

Slip hunden løs i hundeskoven

I den sydlige del af skoven – Bavnedam Skov – er der en stor hundeskov ved parkeringspladsen. Her kan hundene løbe frit og boltre sig på 80.000 m2. Du skal dog stadig have kontrol over hunden og kunne kalde den til dig. På parkeringspladsen står en vandpost, så hunden kan få slukket tørsten efter turen. Husk at medbringe en vandskål. 

Se hundeskovskovens på https://udinaturen.dk/.

Træning af jagthunde

Elmelunden Jagthundetræningsklub organiserer jagthundetræning i del af Elmelund Skov som ligger længst mod vest. Her kan jagthundetræningsklubber booke en række arealer til træning af jagthunde.

Du kan læse mere om træningsmuligheder med din jagthund her.

https://sites.google.com/site/elmelundenjagthundejagt/

Langrendsløjper

Det kuperede terræn gør skoven velegnet til langrend, når der kommer tilstrækkelig sne. Naturstyrelsen har lavet en aftale med Odense Skiklub om, at de må præparere langrendsspor i skoven. Langrendssporene er vist på kortet. Du må også gerne løbe på ski, hvor der ikke er præpareret en løjpe.

Toiletter

Der findes to toiletter i Elmelund Skov på de to parkeringspladser, som ligger på Elmelundsvej. Toiletterne er såkaldte posetoiletter uden vand. Toiletterne er handicapvenlige.