Seværdigheder i Elmelund Skov

Elmelund Skov er en ganske ny skov. De 600.000 træer blev plantet i 2014. Allerede nu giver skoven gode muligheder for naturoplevelser. De 15 km stier inviterer til udforskning – til fods, på cykel eller til hest. Du kan nyde den friske luft og stilheden, give hunden en tur uden snor eller gå på opdagelse i landskabet. Fra flere højdedrag i og omkring skovområdet har du en flot udsigt over Odense.

  1. Ny skov med 600.000 træer og 15 km snoede stier
  2. Udsigtspunkter

1. Ny skov med 600.000 træer og 15 km snoede stier

Elmelund Skov vest for Odense er den største nye skov, der er plantet i Danmark i 100 år. 600.000 træer fordelt på 360 hektar vil give indbyggerne i Odense og omegn nye muligheder for friluftsliv og naturoplevelser. Samtidig skal skoven være med til at beskytte grundvandet og sikre rent drikkevand til Odense i fremtiden. Grundvandet i området skal årligt kunne levere op til 3 mill. kubikmeter eller ca. en tredjedel af Odenses vandforbrug.

Mange kræfter står bag den nye skov

Elmelund Skov er blevet til i et banebrydende samarbejde mellem Naturstyrelsen, Odense Kommune og forsyningsselskabet VandCenter Syd. Der skal etableres i alt 2.000 hektar ny skov tæt på storbyen Odense, som ligger i et ellers skovfattigt område. Elmelundsprojektet er ét af i alt seks områder, hvor der skal plantes skov. Skovens kommende brugere har været med til at planlægge den. Det er bl.a. naboer til skoven, borgere i Odense og grønne organisationer.

15 km stier og 30 forskellige slags træer

Elmelund Skov åbnede officielt i maj 2014. Skoven har 15 kilometer nye stier til løbere, cyklister, ryttere og andre skovgæster. Stierne bugter sig, så man får lyst til at gå på opdagelse i naturen. Endnu er træerne så små, at man nemt kan overskue landskabet. Men de 30 forskellige træarter vokser til i hver sit tempo, så Elmelund vil i løbet af få år opleves som en rigtig skov. Ved krydset Sanderumvej/Bavnedamvej åbnede for nylig en stor hundeskov.

2. Udsigtspunkter

Fra bakketoppene i og omkring Elmelund Skov har du en flot udsigt over naturområdet, golfbanen og Odense. Fra bakken i udkanten af hundeskoven ved Sanderum er der et godt kig ind over det centrale Odense. Højdedraget nær p-pladsen ved Bolbro har udsigt ud over græsningsområdet. Hvor skovvejen møder Fårebjergvej tæt ved golfbanen, har du kig til en fin slugt. Endelig kan du fra bakken i området mellem jernbanen og Elmelund landsby se ud over moseområdet og videre til Odense.