Enehøje

Enehøje er den vestligste og smukkeste af øerne i Nakskov Fjord. Det er en høj ø med lidt skov, levende hegn, tidligere marker, strandenge og småsøer. Vestkysten er en op til 12 m høj skrænt, neden for hvilken der er en fin sandstrand.

Enehøje har et godt fugleliv. Digesvalerne yngler i skrænten, vadefugle som strandskade, stor præstekrave og vibe yngler på enge og strande, og den gråstrubede lappedykker har slået sig ned på småsøerne.

Men Enehøje har siden 1999 oplevet en total omlægning fra landbrugsdrift til genskabte naturområder og spændende naturoplevelser. På den nordlige del af øen er der nu enge/strandenge, mens man på resten af øen kan oplevele dådyrene udsat i 2006 og kvæg græsse på øens overdrev.

Bemærk at der ikke er adgang til beboelsen på øen (privat).

Om Eneøje