Engelsholm Skov

Engelsholm Skov og Sø hører under Randbøl Statsskovdistrikt og omfatter i alt 151 ha, heraf sø ca. 44 ha, ager og eng ca. 30 ha, resten skov. Arealerne tilhørte i sin tid Engelsholm Hovedgård, som blev udstykket i 1934.

Statsskovvæsenet påbegyndte opkøb af arealerne i 1942.

l skoven er der afmærket en 3 km lang vandretur, hvor man  blandt andet kommer forbi den tidligere vandmølle Engelsholm Mølle, Engelsholm Slot med sine fire løgkupler og Nørup Kirke med sin løgkuppel, en tårnprydelse, som rigmanden og købmanden Gerhard de Lichtenberg i årene efter 1731 satte på slottet og sine kirker i Nørup og Bredsten.

I skoven på sydsiden af søen ved Bådehuset findes fiskebro for handicappede og tæt ved et madpakkehus.

Læs mere: