Ikter

I sommeren 1997 og 2001 modtog Frederiksborg Amt en række henvendelser fra borgere, som klagede over udslæt og røde knopper efter badning i Buresø.

I 2001 lykkedes det Frederiksborg Amt at påvise at det med stor sandsynlighed skyldes en ikte og et fænomen kaldet "swimmers itch". Fænomenet er velkendt i lande hvor badning i søer er mere almindelig end i Danmark. Det er mikroskopiske ( ca. ½ millimeter store) larvestadier af parasitiske fladorme, ikter, der på deres vej fra mellemværten vandsnegle til hovedværten svømmefugle, kan genere badende mennesker. Larven gennemborer huden hvorefter den tilintetgøres af immunsystemet. Dette kan give anledning til irritation og betændelsesagtige tilstande lokalt i huden, af varighed fra få dage til flere uger. Der findes ikke noget dansk navn for denne hudlidelse, som også kaldes schistosom dermatitis.

Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere.

Er man stærkt generet af kløe efter badning anbefales det at kontakte en læge.

1½ uge gammelt ikteangreb. Foto: Ole Andersen

Personen på billedet oplyser at have stået på bunden og fisket i nordenden af Esrum Sø i godt et kvarter ult. juni 2009.

Udslettet startede som små røde kløende pletter.

Udslettet er her fotograferet ca. 1½ uge efter opholdet i søen.

Sent reaktion på ikter. Foto: Ole Andersen

Nærbillede af udslettet. Foto: Ole Andersen

Siden 2002 har der været tilfælde af udslæt efter badning i Esrum Sø. Udslættet er med stor sandsynlighed forårsaget af ikter.
Naturstyrelsen – Nordsjælland hører med mellemrum om kløe efter badning. I juni 2009 har der været tilfælde både blandt børn og voksne.
I 2018 har vi i starten af juli fået en række henvendelser om ikter fra børn og voksne der har badet i Esrum Sø, men også fra Viborg Sø og Furesø.

Et par gode råd, hvis du bader i søer:

  • Undgå for lange ophold på helt lavt vand og i rørskoven.
  • Tør kroppen godt efter badning.
  • Træk ikke ænder til badestedet ved at fodre dem.

Naturstyrelsen Nordsjælland har fået tilbudt kortlægning m.m. af udbredelsen af ikter i Danmark.
Vi kan ikke udlevere navne og tidligere korrespondance til forskerne, men vi vil hermed opfordre dig til selv at tage kontakt, for at bidrage forskerne med din viden.

Vi har modtaget nedenstående:
Vi er på Hudafdelingen på OUH, AUH samt Københavns universitet i samarbejde Naturstyrelsen i gang med at kortlægge udbredelsen af Swimmers itch i Danmark. I den forbindelse vil vi gerne i kontakt med dig, der har oplevet hududslæt efter kontakt med vand, herunder søer og vandløb. Såfremt du er interesseret i at være med, er du velkommen at kontakte projektansvarlige Eva Susanna Tracz på e-mail Obfuscated Email med information om hvor du har badet, samt gerne billeder af udslættet samt beskrivelse af evt. behandling heraf.

Læs mere i artiklen Outbreak of Swimmer’s Itch in Denmark

Læs mere om Esrum Sø