Publikumsfaciliteter ved Esrum Sø

Grill-plads. Pladserne ved Kongens- og Dronningens Bøge har en bro hvor færgemanden kan lægge til.
Der må sankes tørt brænde i skovbunden, men vil du være sikker, er det godt selv at medbringe grillkul.
Overnatning på pladserne er ikke tilladt.

Primitiv overnatningsplads. Her må du frit slå dit telt op for een eller to nætter. Der er bålplads og en lille bådebro.

Graverhuspladsen er forbeholdt spejdere og andre organisationer. Det kræver skriftlig tilladelse fra Frederiksborg Statsskovdistrikt at anvende lejrpladsen

Pladserne er alle angivet på vores vandretursfoldere. Her kan du også finde den nærmeste parkeringsplads.
Der gives ikke tilladelse til bilkørsel til pladserne.
Vil du vide mere om andre publikumsfaciliteter på skovdistriktet og i resten af landet, kan du søge på Friluftskortet.dk
Her finder du også ansøgningsskema til lejrpladserne.