Stenholt

Stenholt mølle ligger ved Stenholt fuglereservat sydøst for Nødebo.

Stenholt mølles historie går tilbage til 1100 tallet, hvor Valdemar Den Store testamenterede Stenholt mølle med vande og enge til Esrum Kloster.

I 1200 årene nedlagde munkene gårdene omkring møllen for at skabe et moderne centraliseret landbrug med en stor avlsgård.

Efter reformationen kom Frederik II i besiddelse af hele det Nordsjællandske Klostergods, men først i 1560 kom Stenholt Mølle igen kommer i kronens eje.

Herefter blev møllen drevet som et almindeligt fæstemål under kronen, af kongens tro folk.

Stenholt mølle er i dag i privat eje, og der findes ingen møllehjul på stedet.

Naturstyrelsen – Nordsjælland passer skov- og naturarealerne omkring møllen.

Vandet som drev Stenholt mølle kom fra Fønstrup bæk, der i dag regnes for en af de reneste bække i området. Den løber langs fuglereservatet med skarvkolonien og ud i Esrum Sø.

Akslen fra Stenholt mølle. Foto: Anne Johannisson

Akslen fra stenholt mølle ligger i dag ved Esrum Mølle.

Fuglereservatet ved Stenholt. Foto: Anne Johannisson

Stenholt mølle ligger på Stenholtvej ved Fuglereservatet  mellem Nødebo og Fredensborgvej.

Andre fortidsminder
Asserbo

Dronningholm
Esrum Kloster & Møllegård

Søborg

Æbeltholt