Farum Lillevang

Farum Lillevang er 108 ha stor. Farum Lillevang består fortrinsvist af bøg, eg og ær, mens nåletræerne kun dækker en lille del. Skoven ligner en typisk højstammet skov, der om foråret har et flot tæppe af hvide anemoner i skovbunden. Nogle arealer er udlagt til urørt skov. Området ved gravhøjen Kaffehøj, har ligget urørt siden 1905. Her er der store gamle træer, der stadig vokser, mens andre er ved at blive nedbrudt. Områder som disse, har ofte et spændende dyre- og planteliv, og vil med tiden få et urskovslignende udseende.

Området i og omkring Farum Lillevang er også historisk interessant. Der er mange spor fra vores fortid både i form af bronzealderhøje, spor fra en Middelalderlandsby, et pottemagerværksted, jorddiger, og meget mere.

Kaffehøj har fået sit navn, fordi den før i tiden var et yndet udflugtsmål med madkurv og kaffe i termokander. Da man ønskede at navngive nabohøjene, fik de meget naturligt navnene Tehøj og Kakaohøj.


Lokale foldere

Vandreture - i Farum Lillevang 

Ridning i skoven- Farum Lillevang m.fl. 

Kort om skovens drift- Farum Lillevang m.fl. 


Udpegede områder

Naturzoner - Generel beskrivelse

Naturskov i Farum Lillevang m.fl.

Naturskov i Farum Lillevang m.fl. - Kort 


Andre hjemmesider

Foreningen Naturparkens Venner