Feddet

De store vider på Feddet

Feddet ligger ved Åkrog Bugt lige nord for Helnæs og består af strandeng, hede og sandstrand. I den nordlige del omkring vandløbet Å findes rørskov med et rigt fugleliv. I den sydlige del er der ophalings- og stejleplads for de lokale fiskere. Området er fredet.

Der er en stor P-plads på den sydlige ende af Feddet. Herfra er der adgang til stranden, som er godt besøgt om sommeren. Der er offentligt toilet ved p-pladsen. Toilettet er lukket om vinteren.

Sydvest for toilettet er der et område - en hundeskov - hvor hunde kan få lov at løbe uden snor under forudsætning af, at ejerne kan kalde dem til sig.

Det skraverede område omgivet med rød linie ejes af Naturstyrelsen.

Kort over Feddet

Udsnit af Geodatastyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.