Året rundt i Krondyrsreservatet

Forår

Foråret melder sig, og de første lærker synger højt over heden. Krondyrene kaster gevirerne blot for at sætte et endnu større og flottere gevir op, end det de havde sidste år. I marts kommer hugormehannerne ud fra vinterens ormekuler, og rundt om på heden kan man øjne de trehornede skarnbasser mellem  lyngbuskene, når de dukker op af deres meterdybe gange.

April er hovedsæson for odderfødsler, havørnene får deres unger, og lysegrønne birkeblade lyser op i plantagerne. I de lysåbne skovpartier med blandet løv og nåleskov som for eksempel Ål Plantage, kan man måske høre grønspættens hakken,  når den søger efter spiselige insekter og egnede redetræer.

Der er stadig meget aktivitet i hugormene, for nu kommer også hunnerne frem på klitheden og gør sig klar til parring.

Naturen giver lyd i maj. Natravnen er ankommet, og dens knurren lyder som en fjern motor i skumringen. Den kan blandt andet høres i Blåbjerg og Nyminde plantager, hvor den jager flyvende insekter i natten på grænsen mellem klithederne og plantagerne. Ved Nymindestrømmen og andre større rørskovsområder kan man høre rørdrummens pauken, der lyder, som når man blæser i en flaske.

I maj søger kronhinderne ensomheden for at sætte deres kalve.

Sommer

I juni sætter rådyrene deres lam, og i den første tid lægger råen dem af, indtil de er stærke nok til at følge hende. Støder man på et ensomt rålam, er det vigtigt at lade det ligge, til råen kommer tilbage og tager det med sig. Går man en tur i ”løvklitterne” øst for Filsø, kan man opleve de tilsandede egekrat springe ud, og på lune klare aftener kan strandtudsens kalden høres vidt omkring ved klitsøerne.

Juli er blomsternes måned. Ved Ål Præstesø kan man se den nøjsomme lobelie blomstre, mens man må ud på hederne for at finde klokkeensianen, der her i juli omsværmes af sommerfuglen ensianblåfugl. I klitternes fugtige lavninger kan man i den sydlige del af Nymindestrømmen finde alle danske kødædende planter, vibefedt, blærerod og soldug, mens man i Blåbjerg Plantage kan se den sjældne orkide knærod.

Når nedbør og varme passer til det, er sæsonen for kantareller allerede i gang, og rørhatte som Karl Johan og Birke-Rørhat begynder at vise sig. Gode skove for svampejagt er for eksempel Blåbjerg og Ål. Har man ikke nået det tidligere, kan man stadig finde pors på kanten af skovmoserne til krydderi eller til snaps - for eksempel ved Nyminde eller Vejers.

I juli og august kommer de unge havørne på vingerne - de kan ofte ses fra dæmningen over Filsø.

Efterår

Kronhjortene samler her i brunsten så mange hinder i deres harem som muligt. Det er en stor oplevelse at se de indbyrdes konkurrencer om hinderne ved Grærup Langsø, hvor flere hundrede krondyr kan være samlet på denne tid af året. Ved skumringstid høres hjortenes brunstbrøl mod nattehimlen. Især omkring Vejers og Kærgård Plantager er der gode muligheder for at opleve krondyrene.

Nu forbereder naturen sig for alvor på vinteren. Træer og buske er fyldt med bær og nødder lidt endnu, og pindsvin og grævling kan man møde i Vrøgum Klitplantage, hvor de har travlt med at ruste sig til vinterens dvale. For mennesker, der ynder at gå på rov i naturens spisekammer, er en egnsspecialitet klittens roser og havtorn. Hen over sommeren har kreaturerne græsset i klitterne, og i oktober bliver de drevet i vinterkvarter inde i plantagerne. Særligt i Ål Klitplantage kan de ses vinteren igennem.

Efterårets regn fylder moserne i skoven og på hederne op, og under efterårsstorme kan man for alvor opleve havet slippe kræfterne løs i brændingen. De fleste trækfugle er nu trukket sydover, men i stilheden i plantagerne kan man ane fuglekongens svage pip eller se travle gærdesmutter og træløbere med deres karakteristiske løb på træstammerne, når de leder efter insekter i træernes bark. 

Vinter

December er mørkets måned med vintersolhverv, men det er også julemåneden, der inviterer til gode traveture i skov, hede og klit, hvor der kan samles masser af materialer ind til juledekorationer.

Januar er kendetegnet ved stilhed og dvale i naturen. Man kan opleve roen på vandreture i plantagerne, hvor man også kan se store rudler af krondyr trække henover klithederne i deres søgen efter føde. Havørnene kan ses jage over landskabets søer, og er vinteren hård kan man være heldig at se rørdrummen ved våger i Nymindestrømmen.

Rævenes hyl kan stadig høres her i slutningen af parringstiden – den såkaldte rolletid. Senvinteren er også parringssæson for odderne, som lever i det net af små vandløb, der løber ud i Vesterhavet. Havørnene lægger de første æg sidst i februar og vil gerne have fred omkring rederne. Kolde vintre giver et væld af muligheder for vintersport både med kælk, skøjter og ski, og i den forbindelse er Blåbjerg et godt udgangspunkt