Praktisk - Krondyrsreservatet

Kort praktisk

Handicapfaciliteter

Plantagerne er kun delvist tilgængelige for kørestolsbrugere, da der primært er tale om ubefæstede skovstier.

Der er adgang til udsigtspunktet på pkt. 100 ved Ulslo i Bordrup Plantage.

Der findes tre bålhuse i området, som er tilgængelige for kørestolsbrugere: Ellipsen i Ho Plantage, bålhuset i Oksby Plantage og i Ballonparken i Vrøgum Plantage. Desuden er Oktogonen i Kærgaard Plantage tilgængelig for gangbesværede.

Vejers Strand og Børsmose Strand er bilstrande, hvor det er tilladt at køre og parkere.

Færdselsregler i området – vis hensyn:

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen.
Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt. 

På cykel

Der må cykles på alle stier og skovveje, men ikke i skovbunden.

Læs også MTB-kodeks

På hesteryg

Der er afmærkede ridespor i Ho, Oksby, Blåbjerg og Nyminde Plantager. 

Med hund

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i skoven.

Der er særlige hundeskove, hvor du gerne må lade din hund løbe frit - under forudsætning af, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig.

Se hundeskovenes placering på udinaturen.dk

Læs mere om hund i naturen

Beskyttede områder

Der er begrænsninger for færdslen på forsvarets arealer. Forsvaret informerer løbende om begrænsningerne.

Find vej

Landskabet mellem Skallingen og Ringkøbing Fjord strækker sig fra Ho Klitplantage i syd til Nymindegab i nord – en strækning på cirka 40 km. Fra kysten breder området sig op til 10 km ind i landet.

Området består primært af ni klitplantager. 

Tog

Vestbanen kører mellem Esbjerg og Nr. Nebel og stopper bl.a. i Oksbøl, Vrøgum og Henne.

Se køreplanen på Rejseplanen

Du kan tage din cykel gratis med i toget, hvis der er plads.

Bus

Sydtrafik kører flere busruter i området.

  • Du kan få din cykel med bussen, hvis der er plads.   

Se køreplaner på Sydtrafiks hjemmeside.

Parkering

Der er mange muligheder for at parkere i området.

Nedenstående p-pladser er gode udgangspunkter for at opleve forskellige dele af området - her finder du informationstavler, og mange vandreruter og andre aktiviteter tager deres udgangspunkt her.

  • Ho Plantage: P-pladsen ved Ho Ellipsen (Skallingvej)
  • Bordrup-Oksby Plantage: P-pladsen ved Ulslo (Blåvandvej)
  • Vejers Plantage: P-pladsen ved Vejers Havvej
  • Ål Plantage: Flygtningekirkegården (Præstegårdsvej)
  • Vrøgum Plantage: Telefonvej ved Filsøvej
  • Kærgaard Plantage: P-pladsen Nørreenge (Kærgårdvej)
  • Blåbjerg Plantage: P-pladsen ved Blåbjerg (Blåbjergvej)
  • Nyminde Plantage: P-pladsen ved Gammelgab (Gammelgab Vej), samt P-pladsen ved Houstrup Strandvej