Praktisk - Fur

Se faciliteter og diverse ruter på kort på udinaturen.dk

Handicapforhold

Mange af seværdighederne er svært tilgængelige for kørestolsbrugere og gangbesværede. Det gælder for eksempel Den røde sten og Knudeklinterne. Det samme gælder for de tre vandreruter (rød, hvid og gul) på den nordlige del af øen. Ruterne går blandt andet på strand og gennem meget kuperet terræn. Vandreruterne mod syd (grøn og blå) er mere handicapvenlige – begge ruter går dog på strand, hvilket kan være en forhindring for kørestolsbrugere.

Læs mere om naturoplevelser for handicappede

Færdselsregler – vis hensyn

Mange mennesker bruger naturen – og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

Læs mere om reglerne i naturen

På cykel

Du må cykle på alle offentlige stier og skovveje samt i dagtimerne på private skov- og markveje, men ikke i skovbunden og op og ned ad skrænter og voldsteder. Der ingen er afmærket mountainbikerute på øen. Cykling er ikke tilladt på strande og klitfredede arealer, men det er tilladt at trække!

Der er tre markerede cykelruter på Fur. Ruterne følger eksisterende veje og stier. Der er udarbejdet et kort med de tre cykelruter. Kortet kan købes på øens turistkontor og på museet.

Ridning

Der er ingen afmærkede ridestier eller rideruter på Fur, men du må gerne ride på offentlige veje og skovveje. Dog skal du enten bevæge dig midt på vejen eller i rabatten.

Læs mere om ridning

Med hund i skoven

Løse hunde er ikke tilladt på Naturstyrelsens arealer. Der kan gælde andre regler for de private områder. På stranden skal hunde føres i snor fra 1. april til 30. september, og hvor der er græssende dyr.

Læs mere om hund i naturen

Overnatning

Der er to overnatningspladser på Fur. Du kan bruge dem uden at reservere på forhånd. Du skal bare huske på reglen: 3-2-1. Det vil sige højst tre personer i hvert telt, maksimum to telte og kun en overnatning på samme sted. Du skal selvfølgelig også rydde op efter dig selv.

Åben ild er ikke tilladt med undtagelse af de steder, der specielt indrettet til enten bål- eller grillplads.

Der er ikke fri teltning på Fur

For anden overnatning se Furnyt.dk

Badning

Det er tilladt at bade fra kysten på Fur. Ved Rødstenvej på nordkysten er et godt snorklested. Der kan være mange sten og muslingeskaller på stranden, så det kan være en god idé at tage badesko med. Om sommeren er der badebro øst for Stenøre ved bådelaugets hus og ved Færker Odde.

Der er desuden rig mulighed for at dyrke havkajak og windsurfing.

Læs mere om færdsel på stranden

Toiletter

Der er tre offentlige toiletter på den nordlige del af øen.

Tobaksrygning

Af hensyn til brandfare er tobaksrygning og al brug af åben ild forbudt på lyngklædte arealer og i nåletræsplantager i perioden 1. marts til 31. oktober.

Find vej

For at komme til Fur skal du tage færgen fra Branden til Stenøre. Færgelejet ligger for enden af sekundærrute 551.

Se priser og afgangstider på skive.dk

Parkering

Se parkeringmuligheder på kort på udinaturen.dk

Offentlig transport

Rute 420 kører mellem Skive og færgelejet i Branden. Enkelte gange kører bussen helt til Stenøre på Fur.

Se mere på Midttrafik.dk

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk