Nørreskoven

Nørreskoven er 206 ha stor. Skoven består langt overvejende af bøgebevoksning og kun en lille del er nåletræer. Skoven mellem Frederiksborgsvej og Furesøen er B-skov og en del af den er såkaldt naturskov. I områder med naturskov tages der særligt hensyn til det naturlige dyre- og planteliv. De stejle skrænter ved Furesøen får i dag lov til at ligge urørt hen. Furesøen er Danmarks dybeste sø, med en dybde på 38 meter.

I skovens nordlige del ligger Furesøbad med strand, havn, kiosk, og restaurant. I samme område findes Fiskebæk Naturskole, som drives af Ballerup, Gladsaxe, Herlev og Værløse Kommuner. I den sydlige del er der afmærket en gul vandrerute. Der findes mange store gamle træer i den sydlige del, bl.a. de såkaldte Svenskebøge fra omkring 1665 og to ædelgraner, som er omkring 45 meter høje. Ædelgranerne blev plantet for over 230 år siden af von Langen .


Lokale folder (pdf)

Udpegede områder