Cykling forbudt på Søstien i Nørreskov ved Furesøen

For at sikre de gående skovgæster en god og fredfyldt skovtur på Søstien i Nørreskoven, indfører Naturstyrelsen et forbud mod cykling på Søstien i Nørreskoven.

Naturstyrelsen har konstateret, at mange gående skovgæster får ødelagt deres skovtur på Søstien af navnlig cyklister på MTB. Styrelsen har gennem en årrække prøvet at løse konflikten uden et forbud, dels ved information og dels ved at etablere en MTB-rute gående parallelt med Søstien lidt længere inde i skoven. Styrelsen har måttet konstatere, at disse tiltag ikke har været tilstrækkelige, og at freden for de gående kun kan sikres ved, at der indføres et egentligt forbud mod cykling på Søstien.

Forbudet træder i kraft 15. september 2008. Det er tilladt at trække cykler på stien.

Klik her for link til større kort

Kort over cykling forbudt på Søstien