Ganløse Eged

Ganløse Eged er 167 ha stor. Skoven består hovedsageligt af løvtræer. Mange af træerne er over 100 år gamle. I den sydøstlige del af skoven er der en stor gnejsblok, Myrestenen, som isen har ført med sig fra det svenske grundfjeld.

I skoven kan du få tilladelse til slædehundekørsel på hverdage samt kl. 8 -13 i weekenderne. Skoven er også omfattet af Naturstyrelsens forsøg med fri teltning .


Lokal folder

Udpegede områder