Året rundt ved Geddal Strandenge

Vinter

Naturens rasen i forbindelse med efterårs- og vinterstorme er særligt spektakulært på Geddal Strandenge, fordi Limfjorden oversvømmer de lave diger og de lave enge.

Forår

Mange trækfugle gør holdt på Geddal Strandenge på vej nordover. Her er masser af næring at finde i det lave vand – og rig mulighed for ornitologer og andre fugleinteresserede i at finde også nogle af de mere sjældne arter.

Sommer

Om sommeren græsser der kvæg på de lukkede strandenge i samklang med de mange fugle.

Efterår

Ligesom om foråret er Geddal Strandenge om efteråret en attraktiv holdeplads for mange forskellige trækfugle på vej sydover.