Aktiviteter på Geddal Strandenge

P-pladsen er centrum

Den store parkeringsplads er det naturlige udgangspunkt for at besøge Geddal Strandenge. Ved pladsen er opsat tavler, der fortæller om strandengene.

 

Fra P-pladsen kan man vandre ad stien mod syd til det naturlige udsigtspunkt og mod nord til det lille fugletårn. Går man videre mod nord, kommer man til det gamle dige ind mod den inddæmmede Sønder Lem Vig og sluseanlægget.

Fuglekigning

Geddal Strandenge handler om at se på fugle. Med en god kikkert er hele den tilgængelige landstribe meget velegnet til at følge dyrenes liv og færden på den uforstyrrede strandeng ud mod fjorden.

Strandengene er en yndet rasteplads for mange af trækfuglene, så der er ekstra meget at se på i træksæsonen forår og efterår. Både antalsmæssigt og artsmæssigt.

Cykelrute 12

Limfjordsruten – den nationale cykelrute nr. 12 – går fra Thyborøn i vest til Hals i øst og snor sig 610 kilometer gennem Limfjordens landskab. Blandt andet forbi Geddal Strandenge.

Læs mere om rute 12