Aktiviteter på Geddal Strandenge

P-pladsen er centrum

Den store parkeringsplads med infotavler er det naturlige udgangspunkt for at besøge Geddal Strandenge. Ved pladsen er opsat tavler, der fortæller om strandengene.

Fra P-pladsen kan man vandre ad stien mod syd til det naturlige udsigtspunkt og mod nord til det lille fugletårn. Går man videre mod nord, kommer man til det gamle dige ind mod den inddæmmede Sønder Lem Vig og sluseanlægget.

Fuglekigning

Geddal Strandenge handler om at se på fugle. Med en god kikkert er hele den tilgængelige landstribe meget velegnet til at følge dyrenes liv og færden på den uforstyrrede strandeng ud mod fjorden.

Strandengene er en yndet rasteplads for mange af trækfuglene, så der er ekstra meget at se på i træksæsonen forår og efterår. Både antalsmæssigt og artsmæssigt.

Vandre- eller riderute

En seks kilometer lang rute går langs vejen og det indre dige på den nordøstlige kant af strandeng-området. Ruten er velegnet til både at vandre, cykle og ride på. Om sommeren kan den endda passeres med hestevogn – og den er handicapvenlig.

Ruten hedder Sdr. Lem Vig-ruten og er etableret af Ejsing Beboerforening og Holstebro Kommune. Den er afmærket med røde mærker og ved P-pladsen i det nordøstlige hjørne af Geddal Strandenge er opsat tavler, der fortæller om det store digebyggeri, der inddæmmede Sønder Lem Vig nord for Geddal Strandenge i 1877.

Cykelrute 12

Limfjordsruten – den nationale cykelrute nr. 12 – går fra Thyborøn i vest til Hals i øst og snor sig 610 kilometer gennem Limfjordens landskab. Blandt andet forbi Geddal Strandenge.

Læs mere om rute 12