Året rundt i Gødding Skov

Forår

Sanglærken begynder at slå sine triller allerede i marts. Hugormen søger en plads i solen for at få lidt kropsvarme. I marts ses kun hannerne - hugormehunnerne kommer i april, hvor det er almindeligt, at hugormehannerne kæmper om hunnerne. Kronhjortene kaster deres gevirer i februar-marts, og man kan være heldig at finde gevirerne i skoven. I maj blomstrer blåbær – fx på gravhøjene ved Firehøje og Kæltringehøje - hvor de små undseelige blomster afslører, at de tilhører lyngfamilien. Det store fuglekor tager fat, bl.a. gøgen først i maj. 

Sommer

Rålam, dåkalv og kronkalv kommer til verden. I juli starter bærsæsonen så småt med blåbær og hindbær. Du er velkommen til at plukke til eget forbrug. Fra sidst i juli modner også sortebær (revlingebær) og tyttebær. Rådyrene har parringssæson, og man kan høre råbukkene smælde. Det lyder lidt som hundegøen. 

Efterår

I september kommer krondyrene i brunst. Det er muligt at finde klovspor, gnav på bark og grene, skrab i jorden og stier efter krondyrene. Hjortene brøler fra skumring og frem til daggry, især på kolde efterårsdage med måneskin. I slutningen af oktober starter dåvildtets brunst, og her kan man være heldig at høre dåhjortens grynten i hele november. Dugperler fremhæver de mange smukke edderkoppespind og varsler sensommer. Der kan høstes gode spisesvampe fx kantarel, Karl Johan og brunstokket rørhat. I oktober går hugormene i vinterhi, når temperaturen når ned under otte grader.

Vinter

Den stille tid i skoven. Du kan samle mos, lav, svampe med mere til juledekorationer - gran og kogler må kun samles op fra jorden. Fuglekongerne kan høres i nålebevoksninger, og korsnæb klipper koglefrøene fri i toppen af granerne. Midt i januar starter brunstkaldene for ræv, og man kan høre dem ”rolle” med hæse skrig i vinternatten. Vandstæren kan of og til opleves langs Vejle Å, hvor den sidder på en sten eller en gren med sine karakteristiske vuggende bevægelser. Når sneen daler i tilstrækkelige mængder, præpareres der spor til en over 5 km lang skirute til langrend.