Gråstenskovene


Parti fra Roden Skov

Gråstenskovene har en samlet areal på ca. 725 ha og omgiver Gråsten by og slot. Landskabet er stærkt kuperet, og i skovene er der en rigdom af forskellige træer og buske. Området byder på mange oplevelser, bl.a. findes et meget varieret plante- og dyreliv, mange gravhøje fra oldtiden samt karpedamme fra forrige århundrede. Skovene bærer også præg af, at have tilhørt hertugerne på Gråsten- og Augustenborg slot indtil 1921, hvor de bl.a. har dannet ramme om jagter for Europas fyrstehuse.


Billedsø med slottet i baggrunden                      Parti ved Slotssøen

Den smukke slotspark ved Gråsten Slot støder op til Gråsten Skovene. Slotsparken er åben for publikum undtagen i de sommermåneder, hvor kongefamilien bor på slottet.

 Fakta


Gråstenskovene er i 2008 udnævnt til " Seværdighed af national interesse". Begrundelsen er: Gråstenskovene er en smuk, stærkt kuperet klassisk dansk løvskov, og store dele af bøgeskovsarealerne er noget af det flotteste bøgeskov i Danmark. I skovene er der overdrev og enge med tusindvis af orkideer. Og Gråsten Slot - kongefamiliens sønderjydske sæde ved Gråsten Slotssø - spiller fint sammen med skovene.
En del af skovene består af Natura 2000 området "Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Roden Skov", bl.a. udpeget til beskyttelse af naturtypen "Bøgeskov med skovmærke" og "Stor vandsalamander".

 

  
Kastanieallé ved Vandholm                        Indgangen fra p-pladsen Felstedvej

Naturområder og skovene

  
Parti fra karpedammene                            Majgøgeurt ved Margrethesø

Karper

Tæt ved Slotssøen findes yngledammene, hvor karperne gyder i sommerperioden. Om efteråret sættes ynglen ud i produktionssøer i skoven. 3 år senere har karperne nået spisestørrelse – ca. 1,5 kg. Søerne tømmes da for vand, karperne fanges og sælges. Karper er velsmagende og er en typisk julespise i Mellemeuropa.
I sidste halvdel af 1800-tallet blev De Hertugelige Karpedamme i Gråsten anlagt af Hertugen af Augustenborg efter tysk mønster. Karpedambruget er Danmarks største og repræsenterer et stykke spændende sønderjysk kulturhistorie.

 
Syvstjernen                                              Agernhuset - frokosthytte med grillplads

Ophold i naturen

I Rinkenæs Skov finder du økobasen Syvstjernen, som skal bookes via Naturstyrelsens webbooking - se link. Ved Tunnelbjergvej i samme skov findes en primitiv overnatningsplads. Der er desuden en bålplads ved Margrethe Sø samt mulighed for at grille eller spise sin madpakke i Agernhuset . I Agernhuset er der desuden en større plancheudstilling om områdets natur, kultur og skovdrift. Over- og Nederstjernen samt området ved Kastanieallé er udlagt som hundeskov. Her må hundene gå uden snor, så længe de er under kontrol.

Udgivelser

Dokumenter og artikler

Kort

  • Skovkort over Sø- og Lystskovsarealerne
  • Skovkort over Roden Skov
  • Skovkort over Over- og Nederstjernen
  • Skovkort over Adsbøl Dam
  • Skovkort over Dyrehaven
  • Skovkort over Rinkenæs Skov
  • Skovkort over Buskmose Skov

Beslægtede emner

Link