Planter

Grøn Buxbaumia - Buxbaumia Viridis. Foto: Bernd Haynold, Wikimedia Commons

Champignon

Gribskov er kendt for sin rige og varierede svampeflora og regnes for et godt champignonsted, hvor man bl.a. kan finde Prægtig Champignon.

Læs mere om svampe i artsleksikonet

Grøn Buxbaumia

Grøn Buxbaumia er en mosart, der måske kun findes i Gribskov. Det sidste fund på dens andet kendte levested, i Nordvestjylland, blev gjort i 1997.

Læs mere om Grøn Buxbaumia i artsleksikonet

Store gamle træer


Tinghuslærken
blev sået i 1776 og er nu næsten 40 meter høj med en omkreds på over tre meter.
Den er modertræ for over 2 mill. lærketræer i Danmark.

Se på kort i Maarum vandretursfolder

Lord Nelsons Eg blev plantet i 1822 som en af mange såkaldte flådeege.
Den er 25 meter høj og har en omkreds på 4,35 meter.

Se på kort i Esrum Sø vandretursfolder

Læs mere om Lord Nelsons Eg

Skibet er en helt speciel seværdighed en kilometer nord for Skovskolen i Nødebo. Det består af seks bøgetræer, der i virkeligheden er sidegrene fra en væltet bøg der slog rod og voksede videre.
De ældste dele går tilbage til 1700-tallet.

Se på kort i Nødebo vandretursfolder

Andre gamle træer er Mårumegen, Storkevadsegene, de gamle ege ved Krogdalshus, Rostgårdsbøgene i Esrumlund og Von Langens ædelgran i Nødeboholt.

Klatrende lærkespore

Klatrende lærkespore er en rødlistet plante, der har slået god rod i nålebevoksninger i Gribskov.
Blomsterne, der er gulhvide og sidder i korte klaser, er i fuldt flor fra sidst i juni til først i oktober.

Vandretursfolder

Billede af vandretursfolder for Gribskov.

Download vandretursfoldere for Gribskov:
Esrum Sø , Gribsø , Maarum , Nødebo