Et miljøhus

Det Grønne Forsamlingshus blev bygget i 2001 med det formål at danne basis for formidlingen af områdets natur- og miljøværdier.

Det Grønne Forsamlingshus demonstrerer brugen af alternativ energi. Vandet i bruserne opvarmes af solfangere på taget. Det er planen, at regnvandet skal opsamles og bruges til skyl i toiletterne. Spildevandet renses i et pilerensningsanlæg nedenfor huset. Opvarmningen sker via solvarme suppleret med flis fra skoven og ved at brænde de piletræer, der løbende høstes i pilerensningsanlægget.