Haderslev Østerskov


Den gamle eg ved Østervej

Haderslev Østerskov er på 186 ha, og er beliggende ca. 3 km nordøst for Haderslev. Sammen med Haderslev Vesterskov udgør den resterne af de meget større og delvis sammenhængende middelalderskove fra Lillebælt over Christiansfeld og mod nordvest til de såkaldte Farrisskove. Østerskov har status af beskyttet skov (B-skov), og er derfor friholdt for øvelser og orienteringsløb. Der er tilkørsel med p-plads til skoven fra nord og ved Ladegårdshus i syd.

Ladegårdshus findes ved enten at køre ind fra Christiansfeldvej og dreje fra mod Ladegårds Parceller eller fra Fjelstrupvej ad Østerskovvej.

Østerskov er hovedsageligt domineret af bøg, men ved Gruskulevej i den nordlige del af skoven, er der en over 200 år gammel egebevoksning. Ved Østervej længere mod syd, står der en ca. 400 år gammel eg.

Vandrerute

Østerskov har en markeret rute på 4,5 km, og ved at følge ruten passeres de fleste af skovens seværdigheder. Ønskes der et print af ruten kan velkomstskiltet bruges.


Ostbunker

Kulturhistorie

Historisk står Østerskoven i dag som et minde over tyskernes besættelse under 2. verdenskrig. Skoven blev fra 1940-1945 benyttet som ammunitionsdepot af den tyske værnemagt, og ved oprydningen i 1945 blev der samlet 8-10.000 tons ammunition. I dag kan man stadig i den sydlige del af skoven, bese 3 af de oprindelige 10 såkaldte Ostbunker, som blev skjult af opgravede jordvolde. Ved Granvej i den nordlige ende er der en fordybning i skoven, hvor der i 1944 eksploderede ca. 400 stablede miner. Spor af tipvognsbanen kan ses paralelt løbende ved Den Første Linie på sydsiden.

Under 2. verdenskrig havde den tyske værnemagt en række ammunitionsdepoter rundt om i Danmark. De var som regel placeret på steder som lå lidt afsides så der ikke ville ske for store skader hvis de eksploderede. Gerne i skove der samtidigt gav dækning så de allierede fly ikke kunne se depoterne fra luften.

Et enkelt depot var større end alle andre i Danmark. Det var depotet i Haderslev Østerskov som kunne rumme ikke mindre end 5.- 6.000 tons ammunition.

Hele skoven var indhegnet med pigtråd og minefelt og der var etableret over 200 ammunitionspladser, heraf en række små bunkers. Desuden var der barakker til personalet på ca. 250 soldater samt smalsporsjernbaner til at transportere sprængstofferne på, både i skoven og helt til Haderslev Station.

I dag er Haderslev Østerskov naturligvis ryddet for sprængstoffer og ammunitionsdepoterne er fjernet og jævnet. Dog kan man endnu se en række spændende spor fra dengang. Blandt andet er der bevaret 3 murstensbunkers og en af jernbanetraceerne. Selv om al ammunition skulle være væk er der enkelte gange siden fundet sprængstof i skoven

Udgivelser

Dokumenter og artikler