Christiansdal vandkraftværk

Haderslev Tunneldal


Christiansdal Elværk er en lille fredet industriperle i Pamhuleskovene. Bygningerne ser ikke ud af meget i dag, men tidligere var det et helt kompleks af store fabriksbygninger og boliger med op til 300 ansatte.

Udgivelser

Telefonguiden

Link