Christiansdal Elværk historie

Haderslev Tunneldal - Telefonguide

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står i Pamhule Skov.

Vandkraftværket i Christiansdal. Foto Wilhelm L. Fabricius.
Vandkraftværket i Christiansdal. Foto Wilhelm L. Fabricius.

Christiansdal Elværk er en lille fredet industriperle i Pamhuleskovene. Bygningerne ser ikke ud af meget i dag, men tidligere var det et helt kompleks af store fabriksbygninger og boliger med op til 300 ansatte.
I perioden mellem 1770 og 1907 var der blikfabrik, lærredsvæveri, blegeanstalt, uldforarbejdning, oliemølle, glas- og spejlproduktion, træsliberi og i den sidste periode foregik der cellulose- og papirproduktion. Desuden lå der et teglværk ovenfor bakken, hvor der i dag er en lejrplads.

Fabrikschefen boede i Herrehuset og Schweizerhuset var gæstebolig. Produktionsanlæggene var

opført langs åen, hvis løb var delt i flere strenge.

Indtil 1862 var kraften drevet af møllehjul af træ. Herefter kom vandturbiner til og dampmaskiner samt gasproduktion.

I 1907 brændte fabriksanlægget ned og det blev ikke genopført. Det skyldes sandsynligvis, at det var blevet for dyrt og besværligt, at fragte råvarer og produkter på pramme ad Tørning Å, til og fra Christiansdal.

I 1911 blev der i stedet installeret det nuværende turbineanlæg, hvor der produceres strøm . I 1920 blev elværket udbygget med endnu en vandturbine.