Christiansdal Elværk - vandets løb

Haderslev Tunneldal - Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står i Pamhule Skov.

Tørning Å har hele fem forskellige løb gennem elværksområdet!  Her kommer en længere, spændende forklaring på de fem løb

Hvis man står oppe på dæmningen ved mølledammen, lige ovenfor trappen ved telefonguide-piktogrammet, og kikker ned mod elværket, har man et godt overblik, hvor man kan fornemme alle fem åløb.

  • Længst til venstre finder du det første løb. Øverst oppe på bakken kan man se en indhegnet sluse med to drejehjul. Hertil løber vandet igennem en kunstig højkanal, helt ude fra mølledammen ved Tørning Mølle. Fra slusen styrter vandet hele 13 lodrette meter ned igennem et underjordisk rør til en stor turbine i elværksbygningen.
  • Det andet løb starter ved ristene til venstre. Herfra løber vandet ind fra selve mølledammen under den overdækkede betonkasse. Herfra falder det 4,5 meter ned til en lille turbine, der ligger skjult i en grå betonkasse på siden af elværket.
  • Det tredje løb starter lige ved siden af, mellem betonmuren og den hvide mur med teglsten. Dette er det ene friløb fra mølledammen. Nede i denne kanal kan man se to grønne rør. Det er åletrapper hvor glasål kan ”klatre” op til mølledammen uden om turbinerne i elværket.
    Den store og den lille turbine driver hver sin generator inde i elværksbygningen der laver grøn strøm til det offentlige ledningsnet. Der produceres årligt ca. 400.000 kW grøn strøm – nok til at forsyne en hel landsby med 100 boliger.
  • Fjerde løb giver den stærke brusen, man kan høre, fra vandet der strømmer gennem fisketrappen, der ses bag to rækker hegn til højre. Her fosser vandet konstant ned igennem en åben sliske, der er opdelt af mange skråtstillede plader. Det giver de gydemodne havørreder mulighed for at svømme op ad fisketrappen, fra trin til trin, og de små ørreder kan komme ud til havet den anden vej.
  • Det femte og sidste løb er længst til højre. Ved Mølledammen findes et stemmeværk, som kan kendes på det runde dreje-hjul. Herfra løber endnu et friløb, der under jorden fører vandet uden om elværket. Nede på græsplænen til højre for fisketrappen kan man se en stensætning med en jernrist i en betonfirkant. Prøv at gå der hen og kik og lyt. I gamle dage har der i hullet været monteret en stor ”skvætmølle”, det vil sige en mølle med lodret akse.

Det 5. løb ved Tegldammen.
Stemværk ved det 5. løb fra mølledammen.

Alle fem åløb samles bag elværket, hvorfra vandet fortsætter i Tørning Å via Hindemade og Haderslev Dam, inden det ender i Haderslev Fjord.

Huset der ligger mod syd, er den tidligere elværks-passerbolig.

En dejlig gåtur fra Christiansdal Elværk fører langs højkanalen til Tørning Mølle – hvor man finder de kunstige søer; Tørning Møllesø og Stevning Dam. Langs højkanalen kan man være heldig at se isfugl og vandstær. På plænen ved Christiansdal opholder bjergvipstjerten sig i den lyse tid.