Hindemade - august

Haderslev Tunneldal - Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står i Pamhule Skov.

Skovhullæbe. Foto Wilhelm L. Fabricius
Skovhullæbe. Foto Wilhelm L. Fabricius.

Langs skovevejen rundt om Hindemaj kan man her i august finde orkideen skovhullæbe. Normalt vil man se efter store, farvestrålende blomster når man skal finde en orkide, men skovhullæbe er ikke farvestrålende og mange går lige forbi den uden at opdage den. Den bliver over en halv meter høj og dens små grønne og rødlige blomster har form som de mere eksotiske slægtninge. Der kan være 30 eller flere blomster på akset og når den er afblomstret står den med de hængende frøstande til langt ud på efteråret. Den besøges af hvepse på jagt efter nektar. Blomsten afsætter støvkøller i panden på hvepsen, der så kan bringe støvet videre til næste blomst.
Hjortetrøst og kåltidsel blomstrer nu til stor glæde for sommerfuglene. Påfugleøjer, admiraler og tidselsommerfugle flokkes om de populære blomster. De fleste sommerfugle yngler i Danmark, men netop admiral og tidselsommerfugle kommer trækkende her til sydfra, måske helt fra Nordafrika.

Langs bredderne af Hindemaj kan man se vadefugle på træk. Nordens mange vadefugl begiver sig mod syd og gør holdt for at æde her. Mudderklire, tinksmed og svaleklire er blandt dem. Også en anden trækgæst kan man være heldig at se, den lille, elegante sortterne der snapper insekter fra vandoverfladen som var den en stor svale. Troldanden har små unger i august, den yngler senere end de andre ænder. Ungerne har en varm, chokoladebrun farve og kuldene kan være så store som 15 unger.

Musejlerne inde fra byen har taget deres unger med ud til Hindemaj for at æde insekter. Vi skal ikke mange dage ind i august før de drager mod syd. De lynhurtige fugle har deres hovedkvarter i Afrika og kommer kun nord på for at opfostre ét enkelt kuld og på den måde udnytte sommerens rigdomme. 3 måneder er de her, så er det væk igen.

Tagrør. Foto Wilhelm L. Fabricius
Tagrør. Foto Wilhelm L. Fabricius.

Tagrørene, de store græsser langs bredden af Hindemaj, begynder af blomstre i august. På de 2-3 meter høje strå kommer et aks af brune blomster med nogle silkeagtige hår, der kan få rørskoven til at skinne sølvagtigt.