Hindemade - december-januar-februar

Haderslev Tunneldal - Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står i Pamhule Skov.

Stor Flagspætte. Foto Preben Vagn Knudsen.
Stor Flagspætte. Foto Preben Vagn Knudsen.

Dagene er korte og det gælder for fuglene om at søge mest mulig føde, så de kan stå de lange, kolde nætter igennem. Langs skovbrynene rundt om Hindemaj kan man nu se flokke af småfugle, der sø-ger føde. Nogle af dem er gæster fra Skandinavien. Det gælder for eksempel stor gråsisken, der ikke er spor stor, men derimod en lille, rund finkefugl i afdæmpede, grålige farver. Man kender den let på en flot, rød pandeplet. Dagen lang piller de frø ud af elletræets kogler.

Når Hindemaj er isfrit kan man se hvinændernes parringsspil. Hannerne lægger sig med siden til hunnen og kaster hovedet bagover, så næbbet stikker lige i vejret. Bevægelsen foretages mange gange, mens han svømmer rundt om hende og prøver at fange hendes opmærksomhed. Ofte slutter flere hanner sig til spillet – så kan hun vælge den der er lækrest. Sidst på vinteren bryder de op for at flyve mod ynglepladserne i Skandinavien og øst for Østersøen. Hvinanden har rede i forladte sortspættehuller og andre hule træer. Der er sat kasser op til den rundt om søen, men – indtil nu, har ingen hvinænder dog haft unger ved Hindemaj.

Der kan også være flere hundrede troldænder og taffelænder i vintermånederne. De lever af dyr, fx små muslinger og krebsdyr, de finder på bunden af søen. Hindemaj er en lavvandet sø og det er der-for let for ænderne at nå ned til føden. Hvis isen dækker søen, bliver der fuldstændigt stille, men måske er man heldig at se isfuglen et af de steder, hvor der er rindende vand.

Blandt de allerførste forårstegn er spætternes trommehvirvler. På solrige dage i februar høres stor flagspætte tromme på en død gren, gerne i toppen af et træ. Også skovens andre spætter, sortspætten og grønspætten, begynder tidligt på forårsfornemmelserne.
Her hører du først sortspættens flugtkald og bagefter grønspættens kald.

Kommer du sidst på dagen, når det stille tusmørket sænker sig over Haderslev Tunneldal, kan du være heldig at høre ræven glamme. Den har mange lyde, nogle af dem ret uhyggelige. Men det er altså bare elskovssyge ræve, der markerer parringstiden.