Hindemade - juli

Haderslev Tunneldal - Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står i Pamhule Skov.

Hvid nøkkerose. Foto Wilhelm L. Fabricius.
Hvid nøkkerose. Foto Wilhelm L. Fabricius.

Nøkkeroserne, de hvide åkander, blomstrer nu i kanalen langs Hindemajs nordside. Det er vores største blomst. Hver blomst og hvert blad har sin egen stængel, der udgår fra en rod nede i mudderet. Insekter og frøer hviler tit på de brede flydeblade. I selve Hindemaj har nøkkerosen endnu ikke rigtig fået fat, men i Haderslev Dam er der en stor bestand.

Tusinder og atter tusinder af bitte små frøer og tudser har begivet sig på vandring fra det vandhul de begyndte livet i og ind på land. Skovvejene kan være fyldt med dem. Det er en farefuld færd og langt de fleste dør inden de bliver ret gamle. Men de, der undgår rovdyr og cykelhjul lever som rov-dyr mellem nedfaldne blade og kviste og når efteråret kommer vil de halvvoksne frøer og tudser lægge sig i vinterdvale. De kommer først tilbage til vandet, når de er kønsmodne.

Over alt i skoven træffer man i denne tid fuglefamilier, der har forladt reden. De gamle fugle samler foder ind og kuldet af unger sidder omkring i buske og træer og udstøder tiggelyde. Efter nogle få uger må de klare sig selv, mange forældrefugle skal lige nå et kuld eller to mere mens sommerens rigdom af insekter gør det muligt at opfostre et kuld slughalse.

På engene i vestenden af søen kan man se store flokke af grågæs. Unge og gamle mellem hinanden. Gæssene æder græs og de store mængder af gåselort præger det lave græs. Den kraftige gødning påvirker både breddens planter og gør vandet grumset.
De vagtsomme fugle forlader land så snart de aner en fare og som en kæmpemæssig flåde sejler de ud på vandet, ofte under stor hujen.