Hindemade - Juni

Haderslev Tunneldal - Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står i Pamhule Skov.

Hættemåger fra kolonien på Mågeø over for sygehuset søger føde i Hindemaj og deres hæse skrig høres hele tiden. Mellem hættemågerne ser man også elegante fjordterner, der styrtdykker efter småfisk. De yngler også på Mågeø.
Der er unger hos alle svømmefuglene nu. Den toppede lappedykkers unger fodres med småfisk som de travle forældre fanger. Selv om ungerne er store nu, hopper de stadig op på forældrefuglenes ryg når de er trætte.
Blishønen fodrer sine kyllinger med alger og forskellige vandplanter. De karakteristiske unger har rustrøde hoveder i starten, men efterhånden som de vokser til kommer de til at ligne de voksne me-re, bare i en lysegrå slank udgave. Blis får de dog først som helt voksne.

Fra toppen af en busk synger græshoppesangeren. Den lyder nærmest som et cykelgear. Dens sang har kun denne ene trille, der kan vare flere minutter.

Engene ved Hindemaj fyldes nu med blomsterplanter af mange slags, almindelige og sjældne mellem hinanden. Køerne hjælper med at holde åbent, så lyset kan komme ned til urterne. Man kan se hvordan bestande af forskellige arter vokser i en mosaik. Det skyldes de afvekslende jordbundsfor-hold og variationen i mængden af vand.

Vandnymfe. Foto Wilhelm L. Fabricius
Stor farvevandnymfe, Ischnura elegans. Foto Wilhelm L. Fabricius

Overalt træffer man forskellige typer af guldsmede og vandnymfer. De elegante og smukt farvede insekter lever som larver i vandet, men kravler på land og forvandles til flyvende insekter for at parre sig og lægge æg. Hos nogle arter flyver han og hun rundt under parringen, mens de er koblet sammen så de danner et hjul. Nogle arter er ret tillidsfulde, mens andre er svære at komme tæt på.