Hindemade - marts

Haderslev Tunneldal - Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står i Pamhule Skov.

Selv om der stadig er længe til skoven springer ud, kan man nu se friske, lysegrønne blade på plan-ten gedeblad, den man også kalder kaprifolium. Gedeblad er en lian, der er meget almindelig i sko-vene ved Hindemaj. Den snor sig omkring træer og buske og dens blade kommer derfor hurtigt op i lyset. Den springer ud måneder før skoven bliver grøn og den har derfor et stort forspring før træer-ne begynder at skygge for den. Langs skovvejene ses også en anden tidlig forårsbebuder, den gule blomst følfod. Følfodens blomster kommer op adskillige uger før bladene viser sig. På solrige dage kommer de første bier og andre insekter på besøg i følfoden.

Grågæs ved Hindemade. Foto Wilhelm L. Fabricius
Grågæs ved Hindemade. Foto Wilhelm L. Fabricius

Ude på vandet er grågæssene i gang med yngletiden. I marts lægger de æg og ruger. Inden måneden er omme, ses de første flokke af gæslinger på svømmetur mellem de vagtsomme forældrefugle. Det er også her i marts den røde glente vender tilbage til skoven. Den smukke rovfugl med den lange kløftede hale trækker om vinteren ned i Europa, men vender tilbage med de første, lunere vinde. I forårsmånederne kan man ofte se glenterne over skoven, når de med elegante vingeslag og halen som ror spejder efter ådsler og smådyr.

Musvågerne er også ved at gøre klar til årets ynglesæson. De kredser over skoven og man hører ofte deres klagende kald, der kan lyde lidt i retning af en kat. Bogfinken synger som en af de første fugle i skoven. Mest almindelig er dog musvitten, der synger på alle dage med lidt solskin.