Pamhule Skov - Natura 2000

Haderslev Tunneldal - Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står i Pamhule Skov.

Pamhule Skov. Foto Wilhelm L. Fabicius
Pamhule Skov. Foto Wilhelm L. Fabicius

Pamhule Skov er et Natura 2000-område.

Og hvad er så det?
I EU har man nogle regler og direktiver, der skal være med til at beskytte fugle og dyr, og de områder de lever i, så der også i fremtiden er mulighed for at komme ud og se en smuk, varieret og artsrig natur.

I Danmark er der derfor udpeget nogle områder, med særlig værdifuld natur, herunder altså Pamhule Skov som du står i. Og overalt i EU udpeges der sådanne områder, der tilsammen udgør et netværk af værdifuld natur, hvor de enkelte lande har et stort ansvar for at sørge for, at naturen ikke bliver forringet.

Områderne er udpeget for at beskytte dyr, planter og naturtyper der er sjældne og truede i EU.

I Pamhuleskovene er det en stor del af skovnaturen, der skal bevares. Desuden lægges der særligt vægt på at beskytte den flotte, store vandsalamander, rovfuglene hvepsevåge og rød glente samt ”den flyvende juvel” isfuglen..

Det betyder at man i fremtiden vil sørge for at bøgeskovene i området trives og at der er vandhuller til den store vandsalamander samt ro, føde og gode steder at lave reder for hvepsevågen, glenten og isfuglen.

På den måde vil EU og Naturstyrelsen sørge for, at naturen ikke bliver fattigere.