Hindemade - oktober-november

Haderslev Tunneldal - Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står i Pamhule Skov.

Ringdue. Foto Wilhelm L. Fabricius
Ringdue. Foto Wilhelm L. Fabricius

Skovens voldsomme jæger, duehøgen, ses ofte langs skovbrynene ned mod Hindemaj. Rovfugle har forskellige jagtteknikker. Nogle holder udkig efter byttet fra stor højde, andre forfølger det over lange strækninger og duehøgen bruger overrumpling. Den store, tunge høg glider hurtigt og ube-mærket i lav højde og angriber gerne siddende fugle, fx ringduer. Dem er der mange af i skoven nu, hvor skovens egne duer er blevet suppleret med vintergæster nordfra.
Hindemaj og Pamhule har sine egne duehøge, måske er der 2-3 par i hele tunneldalen, men der kommer også unge duehøge her til for at overvintre fra november til marts.

Årets høstfarver sætter ind. De før så grønne blade bliver gule, orange og røde, fra de sarteste til de mest voldsomme farver. Det omskiftelige vejr danner snart blå, snart blygrå baggrund for farvefesten. Træernes frugter modnes. Hasselnødder, bog og agern falder ned med små dump. Ahorn og løns vingede frø snurrer som helikoptere og svæver langt væk fra stammen, før de lander. Asketræets frugter, derimod, bliver hængende i store klaser, der først slipper til foråret. Men med den første nattefrost slipper de gule blade og snart står asken tilbage med kun frøklaserne.

Det tynder ud i trækfuglene og snart er det mest skovens faste beboer, der tavse smutter omkring i skovbunden og æder frø. Men her og der ses nordiske gæster, der følges med bogfinkerne i bøgeskovens kobberbrune bladbunker. Det er de hvide, sorte og orange er det kvækerfinker. De er kommet fra Nordens birkeskove hvor de yngler i millionvis. Nogle år er der invasion af dem, andre år kommer der kun småflokke til Pamhule Skov. Tjørnens gule blade løsnes og afslører en rigdom af røde bær, der ædes af tilrejsende vindrosler og sjaggere.