Naturnær skovdrift i Pamhule Skov

Haderslev Tunneldal - Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står i Pamhule Skov.

Pamhule skov. Foto Wilhelm L. Fabicius
Pamhule skov. Foto Wilhelm L. Fabricius.

At drive en skov er i bund og grund det samme som at drive en mark – afgrøden er bare lidt større. Men hvor man på en almindelig mark kan ændre afgrøden fra år til år, tager der flere generationer at omlægge en skovdrift.

I Pamhule Skov er man ved at ændre til det man kalder ”naturnær skovdrift”, og man regner med at det vil tage et sted mellem 100 og 200 år inden det er fuldt gennemført.

Naturnær skovdrift er bygget op omkring nogle forskellige principper, der ligger meget tæt på, hvordan en helt naturlig skov vil udvikle sig, uden indblanding fra mennesker.

I stedet for at forynge større områder ved renafdrifter fjerner man enkelte træer når de er blevet store, sådan at nye træer kan spire frem i lysbrøndene. Det betyder at den naturnære skov med tiden bliver meget varieret, så store og små træer kommer til at stå blandet imellem hinanden og man får alle forskellige træaldre sammen.
Det typiske danske frimærkeskovbrug, som vi har nu, med hver træart for sig og hver aldersklasse for sig, går en langsom død i møde.
Her i Pamhule Skov er det specielt de hjemmehørende arter som bøg, ask, ahorn, rød-el, avnbøg og birk, der får gavn af den ændrede skovdrift.

Skoven vil blive bedre rustet mod en evt. storm end tidligere, fordi træerne kommer til at stå blandet med forskellige aldre og træarter mellem hinanden. Af de samme årsager vil en skov, der drives naturnært, også bedre kunne modstå, eller tilpasse sig, de klimaændringer vi alle er vidner til.

På store arealer, hvor der før var nåletræer, vil man plante til med de hjemmehørende løvtræer, der kan forynge sig selv.
Med tiden vil synet af et nåletræ i Pamhule Skov blive sjældnere. Skoven vil fortsat blive drevet ved hjælp af maskiner, men på en sådan måde, at man skåner skoven mest muligt. Bl.a. vil der blive etableret faste kørespor, så der fremover kun bliver kørt med traktor på sporene og ikke overalt i skovbunden.

Af andre gevinster kan nævnes, at den naturnære skovdrift vil give gode forhold for dyr og planter, gode oplevelser for friluftslivet og god beskyttelse af fortidsminder.