Tørning Mølle - Den gode historie

Haderslev Tunneldal, Telefonguiden

Denne telefonguide dækker Haderslev Tunneldal. Nedenstående historie fortælles med udgangspunkt i piktogrammet der står ved Tørning Mølle.

Tørning Mølle. Foto Preben Vagn Knudsen
Tørning Mølle. Foto Preben Vagn Knudsen

Selv om Tørning Mølle nævnes første gang allerede i 1331, er der næppe tvivl om at der har været mølle næsten lige så længe som der har boet mennesker i området. Tørning Mølle var i middelalderen ejet af staten og gamle historier beskriver både de skiftende mølleforpagtere og hvordan områdets bønder havde pligt til at få malet deres mel på møllen. Bønderne havde også ”hånds- og spandepligt”, hvilket betød at de skulle lave gratis arbejde for mølleren.

I 1784 solgte staten Møllen til Hans Boysen og møllerslægten Boysen ejede og drev Tørning Mølle i fem generationer indtil 1960 hvor niecen til den sidste møller, der hed Asmus Boysen, solgte møllen til Andreas Iversen, som drev stedet indtil han i 1975 solgte hele herligheden til Naturstyrelsen.

Den sidste møller, Asmus Boysen, var en streng herre og de ansattes tiltaleform til ham var ”Hr.” Han kunne ikke nøjes med ”de.”  Fra Jørgen Nissen, som var ansat på møllen fra 1929 til 1949, er der bevaret en beretning om hans forhold til møllerfamilien og dagligdagen på stedet. Jørgen Nissen begyndte som lærling på kontoret og blev gennem årene en meget betroet, ledende medarbejder

Tørning Mølle brændte 1907 og blev efter genopførelsen kaldt for en af Tysklands mest moderne  møllevirksomheder. Efter genforeningen i 1920 var Tørning Mølle faktisk den største møllevirksomhed i hele Danmark.

Den sidste møller, Asmus Boysen var meget rig, men han og hans hustru fik desværre aldrig nogen børn, der kunne fortsætte møllen. Asmus holdt af at føre sig standsmæssigt frem og han kunne for eksempel aldrig drømme om at tage på indkøbstur til Haderslev, uden at det skete i hans store flotte Audi med silkedamask, messing og mahogni. Naturligvis kørte han ikke selv. Det havde han en chauffør i liberi til at klare.

Jørgen Nissen, der var ansat under Asmus Boysen, havde til opgave hver dag at køre ind til Vojens for at hente post, og det skulle også gøres en juleaftensdag. Toget med post var, på så stor en rejsedag, meget forsinket, og det blev næsten juleaften, før han kunne vende tilbage til Tørning med posten. Mølleren kom ud og spurgte forbavset til den sene tilbagekomst.

Møller Asmus Boysen.
Møller Asmus Boysen.

Da Jørgen Nissen havde forklaret årsagen, blev han sendt hjem til sin familie i Audien med chauffør, men forinden havde mølleren overrakt ham en kuvert hvor der lå 100 kr. som jo var mange penge på den tid, og Jørgen havde endda tidligere fået sin julegave af mølleren.

Asmus Boysens eftermæle fra Jørgen var ”en hård nitte” ”Streng men retfærdig” og på den måde blev møller Asmus Boysen mange år efter sin død hovedperson i ”den gode historie”.